Medlemsservice
 
 
  Saab Veteranerna är en ideell organisation med syfte att främja Saab anställdas gemensamma intressen.

Årsavgiften för medlemskap är 100 kronor.
Betalas till bankgiro nr 5308-7375 efter anmodan.

Vill du bli medlem? Här kan du hämta en ansökningsblankett
genom att klicka på länken:               
Medlemsansökan       (Öppnas i  separatfönster.)


Är du redan medlem? Vi vill gärna att du anmäler din e-mailadress för att vi skall kunna hålla god kontakt med våra medlemmar. Har du inte anmält denna, eller har ändringar att meddela rörande adress, ny epostadress eller liknande? Skicka dina ändringar till Göran Jönsson nedan:

Tel: 0520-97630   0702106641        Email: goran.joensson@gmail.com
 
[footer.htm]