Kallelse till årsmöte 2021

På grund av pandemin kan vi inte hålla årsmötet på sedvanligt sätt i år.
Vi kommer därför att hålla mötet via webben respektive vanlig post.

Du som anmäler dig till att deltaga i mötet kommer att få en länk till ”Google-formulär” via e-post senast den 10 mars. Där finner du dagordning i form av svarslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsrapport.

Svarslistan fyller du i enligt instruktion, varefter styrelsen sammanställer resultatet som redovisas i ett protokoll och publiceras på hemsidan.

Anmälan om deltagande senast 8 mars, där du anger namn och medlemsnummer (har du glömt medlemsnummer, skriv namn o adress)

Anmäler dig gör du genom att svara på denna e-post, alternativt skicka svaret till: saabveteraner.sekr@gmail.com

Hälsningar
Styrelsen för Saabveteranerna i Trollhättan
       

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Pernilla Biörck (under utbildning
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!