Reportage
 
 
Saabveteranernas årsmöte 2020

Ett 90-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter mingel, lottköp och underhållning av den eminenta Veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Sten-Olof Göthberg, som hälsade deltagarna välkomna. Uno Dahl läste upp resten av vårprogrammet.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar.Efter en tyst minut spelade Veteranorkestern, en vers ur Minnets Violin, dikt av Malte Enmalm.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell och som sekreterare Göran Jönsson. Till justeringsmän valdes Nils-Gunnar Svensson och Göran Kähler.

Kommittéernas rapporter redovisades i styrelsens verksamhetsberättelse. Programkommittén: Under året har 25 olika aktiviteter genomförts och 10 möten.Saabveteranernas gymnastik: Gruppen har genomfört 66 träningar, fortsatt på Friskis & Svettis, med i snitt 30 till 45 deltagare. Damerna har ökat med 50 %. Per Karlsson, Kent Eriksson, Björn Nilsson, Håkan Jonsson och Per-Henry Röed har varit ledare. Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året 3 önskningar om bidrag inkommit och beviljats. Arkivgruppen: Gruppen har hållit 16 sammankomster under året med ca 15 deltagare per gång.Museigruppen: Gruppen har hållit månadsvisa sammankomster. Schema har gjorts för volontärerna. Veteranorkestern: Gruppen har medverkat med sång och musikunderhållning.Verksamhetsberättelsen för Veteranerna upplästes och godkändes av mötet.

Revisorerna godkände räkenskaperna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.Om ekonomin rapporterade kassören årsredovisningen där det framgick att kassan är tillräckligt god och att över tusen medlemmar redan betalt årsavgiften för 2019.

Val av styrelse och funktionärer: I styrelsen omvaldes Sten-Olof Göthberg som ordförande, som v. ordf. valdes Erik Svendsen, omval av Kent Eriksson, kassör, Göran Jönsson, sekr., Hans Nilsson v. sekr., och Gunnel Ekberg och Pernilla Björck som suppleanter. Revisorerna med suppleanterna omvaldes. Programkommittén omvaldes. Lotterikommittén omvaldes. I Veteranmusiken invaldes Mats-Göran Widenberg som sammankallade. Omval i Gymnastiken, Valberedningen, Arkivkommittén och Museikommittén. Valberedningens godkända förslag bifogas protokollet.

Efter utgången av denna paragraf berättade Folke en rolig historia. Sten-Olof övertog ordförandeklubban och ledde resten av mötet och tackade Folke Rydell för väl genomförd förhandling och överlämnade en vacker ros.

Medlemsavgiften för år 2020 fastslogs till 100 kr, som tidigare. Tills årsmötet var medlemsantalet 1087. Fler volontärer önskas till museet och Arkivgruppen.

Sen blev det modevisning där firmorna Embels och Nordins visade, från ca 20 firmor, gångkläder inför våren typ byxor, tunikor, tröjor, klänningar, skjortor och jackor med hjälp av mannekänger från Saabveteranerna. Avslutningsvis intogs en gemensam måltid bestående av köttgryta med långkokt högrev med kokt potatis och sallad och därefter kaffe och chokladkaka och dragning i lotterierna.

200305 Göran Jönsson, sekr.

Bilder från årsmötet 2020:


Ordf. S-O Göthberg hälsade välkommen till årsmötet tillsammans med sek. Göran Jönsson


Uno Dahl läste upp resten av vårens program.


Hans Nilsson tände ljus för under året avlidna medlemmar.


Folke Rydell valdes att leda årsmötet.


S-O Göthberg läste upp verksamhetsberättelsen, och redovisade de olika kommitternas arbete.


Kassör Kent Eriksson redovisade föreningens ekonomi.


Revisor Björn Nilsson godkände revisionsberättelsen.


Enligt tradition avslutades mötet med att Folke Rydell berättade en rolig historia och avtackades med en ros.


N-G Svensson (tid. v ordf. ) avtackades med blommor.


Konferencier för modevisningen var Bengt Dahlberg.


Modevisning av Saabveteranernas egna mannekänger.


Mannekängerna avtackades.


Mannekängerna avtackades.


God stämning vid borden.


God stämning vid borden (översikt).


Kaffe och kaka lockade.


Veteranorkestern underhöll.
       

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Pernilla Biörck
och Dan Lauvall
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!