Arkiv
    SAAB  Veteranerna


SAAB - minnen

Milstolpar
Blandade notiser från personaltidningarna på Saab i Trollhättan 1947 - 2010

Minnen från utvecklingen av Saab 99 (Gudmund) 1966-68
    1. "Äventyr" med projekt GUDMUND 1967 Vinterprov
    2. "Äventyr" med projekt GUDMUND 1967 Sommarprov
    3.  Komplettbils prov med Saab 99. Nov.1967 till Aug.1968
     Sammanställt av Lars-Åke Haraldsson

OM NÄR DET ÄR BRÅTTOM
Nedtecknat av Gunnar Johansson

OM UTVECKLING AV ACC - SYSTEM 9000
Nedtecknat av Gunnar Johansson
 
OM UTVECKLING AV VÄRMESYSTEM SAAB 900 m/79 , SPECIELLT VINTERPROV
Nedtecknat av Gunnar Johansson

ANOTHER FIRST FOR SAAB: The SAAB 95, A SEVEN- SEATER ESTATE CAR.
An early SAAB (ANA) advertising campaign held to attract customers to the SAAB 95.
HISTORICAL SAAB: VIPS 1969-70.


ANOTHER FIRST FOR SAAB: – BUY A NEW CAR AND VISIT EUROPE.
A MOST EXCITING WAY TO BUY YOUR SAAB AND FLY WITH US TO SWEDEN FOR 15 DAYS.
HISTORICAL SAAB: VIPS, No 1, 1969, PAGE 25


ANOTHER FIRST FOR SAAB!
THE ONLY SAAB CAR IN KOREA (1969).
HISTORICAL SAAB:  VIPS, 1969, No 5, Page 27.    

 
ANOTHER FIRST FOR SAAB!
FIRST CAR MANUFACTURER TO INTRODUCE A HEADLIGHT WIPE-WASH
SYSTEM AS STANDARD EQUIPMENT.
HISTORICAL SAAB / Source: VIPS 1969-1970, No5 1970 -


Rony Lutz    illustrerade Saab-andan
PER-BÖRJE ELG text och foto       Arkivbilder från Saab Bilmuseum.

OM RACING & SAAB USA.   
Nördvarning bitvis
Nedtecknat av Gunnar Johansson

OM LASTER OCH BROTT.   
citat Dostojevskij och Jan Hult
Nedtecknat av Gunnar Johansson med bistånd av Nisse Sällström

In memory of Per Gillbrand.
Representing co-workers, colleagues and friends at Saab in Trollhättan.
Olle Granlund / Arne Höglund.

Till minne av Per Gillbrand
Sammanställt av Olle Granlund, Arne Höglund

Saab Formula Junior
Ett unikt stycke svensk motorhistoria

Sammanställt av  Nils Gunnar Svensson, Ulf G Andersson   

Återblick på framtagning av Karossen till SAAB 96
Sammanställt av  Dick Ohlsson

Några korta minnesord om Karl-Erik Hermansson
Sammanställt av Per-Börje Elg

Till minne av Lars-Olof Olsson
Sammanställt av Gunnar Larsson

OM GLAS OCH HUR FÅ FAST

SAAB 9000 vindruta och bakruta var för sin tid mycket stora.
Här beskriv problemet med att limma rutorna.

Gunnar K Johansson, text

OM MOTORER, VARUMÄRKE OCH UTMÄRKELSER

Motorprogrammet i SAAB 9000.  Bakgrund, behov och problemlösning.
Gunnar K Johansson, text

Saab Sonett - sportbilsprojektet som tog sig
Mellan 1966 och 1974 tillverkades mer än 10 000 bilar.
Text och foto PER-BÖRJE ELG.     Arkivbilder SAAB BILMUSEUM

Saab Sonett - sportbilsprojektet som kom av sig
Det började lovande, men det blev bara sex bilar.
Text och foto PER-BÖRJE ELG.     Arkivbilder SAAB BILMUSEUM

Vi minns Erik….
Sammanställt av Torsten Åman

The roots of Saab AB 
(long version)         (Short version)       
(In English)
Assembled by Gunnar Larsson 2015
for Sab Car Museum Support Organization


Till minne av Josef Eklund
Sammanställt av Olle Granlund

SAAB-orkestern 1960-1985
Sammanställt av Ingemar Ekelund Trollhättan 5maj 2014

Från ”hönspinne” till ”cockpit.
Saabs bilinredning från 96 till 9000

Sammanställt av  Björn Berglöf i januari 2015

Saabs del i ESV-projektet,  Experimental Safety Vehicle.
På 1960-talet började man arbeta med trafiksäkerhet, och i början av 70-talet bildades ESV-projektet, som stod för Experimental Safety Vehicle och skulle omfatta utvärdering av bilars säkerhet.
Sammanställt av Uno Dahl. Ansvarig provledare för ESV-projektet i Sverige.

Femtio år som Sonett-ägare
Det gjordes bara sex Saab Sonett. En av dem har haft samma ägare (Gösta Jakfors) i femtio år.
Text och foto PER-BÖRJE ELG.

MOTORPROGRAM SAMTLIGA SAAB-BILAR M1950 – M2012 (Utg.3)
 
(Svenska)
Motivet med denna sammanställning är att på ett enkelt och överskådligt sätt visa basfakta över de motorer som använts i samtliga SAAB-bilar.      Sammanställning av Olle Granlund m.fl.   
(Öppnas i separat fönster)

ENGINE RANGE ALL SAAB-CARS M1950 – M2012 (Issue.2)  Swedish market   
 (In English)
Technical specifications and features related to the engines used in SAAB vehicles .
Summary compiled by:  Olle Granlund et al.

Saab´s tävlingsavdelning
- hur allt började till en framgångssaga.

sammanställning av Sten-Olof Göthberg och Nils-Gunnar Svensson   (2013)

Flickorna bak i bilen
Skriven av Per-Börje Elg
"Saab flickorna" minns reklambilder som togs för 45 år sedan.


Talladega 1986
SAAB TURBO In THE LONG RUN         
 (Svenska)
Skriven av Olle Granlund,
Initiativtagare och projektledare för The Long Run.

Talladega 1986
SAAB TURBO In THE LONG RUN         
(In English)
Written by Olle Granlund,
the initiator and project leader for The Long Run


Saab chefer
Sammanställt av Per-Börje Elg
Arkivbilder från Saabs Bilmuseum

Pärmen
När Saab blev bil eller om ett fynd i arkivet på Saab Bilmuseum

Sammanställt av STEN-OLOF GÖTHBERG och PER-BÖRJE ELG

Minnen från 1955 och framtagning av Sonett I  med chassinummer 1.

Sammanställt av Lars-Olov Olson som vid den tidpunkten arbetade som utprovningsingengör på Saabs vagnlabb.

Minnen från tillkomsten av ”Monstret”
Sammanställt av Josef Eklund

Mail skickade från Saabs Veteranförening till Spykercars och GM.
Mail till Spykercars och GM skickade under den mest kritiska perioden av nedläggningshot mot Saab.

Tack från en f.d. Sekreterare.
Lennart Bergström avtackad efter 13 år som sekreterare i Saabs Veteranförening

Minnesanteckningar från införandet  
av fyrtaktsmotorn i Saab 95/96 1966.
                                       
(Svenska)
Sammanställt av Olle Granlund, som vid den tidpunkten arbetade som
utprovnings Ingenjör på Saab’s motorlaboratorium.

THE INTRODUCTION OF THE FOUR STROKE
ENGINE IN THE SAAB 95/96/SONETT.
                                         
(In English)
Written by Olle Granlund,
Test and development manager at Saab's engine laboratory, in Trollhättan

Sagan om lille Saabastian
En berättelse nedtecknad av Rony Lutz, känd illustratör, som under många år arbetade på Saab:s marknadsavdelning. Nästan alla sprängskisser i tekniska publikationer bär hans signatur.

SAAB – MONTERING I DANMARK OCH URUGUAY
Sammanställt av GÖSTA WIK  Maj 1988

Saab Halvorstorp 1972
Sammanställt av Sture Gustavsson

Minnen från utveckling av Saabs växellådor och tvåtaktsmotorer på 50 - 60 talet
Sammanställda av Josef Eklund dåvarande chef för motorlab i Trollhättan.


"Vi minns  Rolf Mellde."
Sammanställt av Josef Eklund

"Hemligheta"
Sagan om Sonetten av  Arne Frick.

Så började vi tillverka bilar
Bilproduktionen i Trollhättan av Hugo Möller.

Nils-Erik Lindells ALBUM 1945-48
En blick på verksamheten vid SAAB-T då FPL J21 tillverkades.
(OBS    Öppnas i eget fönster)

Några problem i samband med SAAB-21
En artikel ur Vingpennor 1945 av Civilingenjör Frid Wänström

Arkivfoto från jubileér

När tjugotalet plan var storbeställning
En artikel ur Vips nr 6 dec 1953

Hur Saab -92 växt fram
En artikel ur Vingpennor från dec. 1948

Några av våra produkter
Bilder på några av våra bilar från Ur Saaben och framåt.

Från flygplan till bilar  
Gunnar Ljungström berättar

SÅ STARTADE SVENSKA AEROPLAN AB I TROLLHÄTTAN
Kurt Lalander  1973-01-19

HURULEDES GRUNDEN LADES TILL SAABS BILPRODUKTION VID FLYGMASKINSFABRIKEN
Hans Osquar Gustavsson och Sigvard Lenngren.

SAAB s Veteranförening 25 år
Sammanställt i juli 2000
Text: Vidar Axelsson        Redigering: Mikael Westman

DET VAR SÅ VI BÖRJADE
Tage Rapp  1996-02-01

root short 
root long
 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.070 2106641
 
Webmaster:
Pernilla Björck
under utbildning
Tel. 070 2237205

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!