Reportage
 
 Studiebesök Volvo Aero

Vi var ett 50-tal Veteraner som deltog i detta intressanta studiebesök hos denna högteknologiska industri som har sina rötter i Nohab där man redan1930 startade produktion av flygmotorer. Personalchef Ingela Rörstad , som tog mot oss, berättade om företagets utveckling fram till dagen spetsteknologi.

Krigsåren innebar en enorm utveckling och efter kriget bytte företaget namn till Svenska Flygmotor AB. När Volvo kom in som ägare blev det Volvo Flygmotor AB men heter i dag Volvo Aero. Företaget har 4000 anställda, varav 2600 här i Trollhättan. Kompetenskraven är höga.  Företaget har egen gymnasieutbildning och andelen civilingenjörer med specialkompetens är stor. Satsningen på rymdraketer kräver också forskning och detta sysselsätter ett hundratal forskare och specialister.  (mer information se  www.volvoaero.com )

Motorerna licenstillverkas och anpassas till respektive plan. Man tillverkar också motordelar till civilflyget. Efter denna information delades vi upp i två grupper som med var sin guide först stannade till i visningshallen där de olika produkterna finns utställda. Därefter gick vi ner till maskinverkstaden där bearbetningen sker. Kravet på noggrannhet är så hög som tolerans på max någon tusendel. Vi fick också se en informationsfilm om företaget.

Efter denna rundvandring blev vi bjudna på kaffe med fralla. Britt Back som ordnat med besöket framförde Veteranföreningens tack för att man haft tid att ta mot oss och  guiderna för den fina information vi fått.

     Lennart Bergström     

                                                                                                                 
  

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!