Reportage
 
 
Vårmöte i Clio-salen 21 april 2005

Ett 70-tal medlemmar hade samlats till föreningens vårmöte. Ordföranden Börje Johansson
hälsade välkommen och vände sig särskilt till Sten Rendell och Olle Johansson vilka svarade för dagens program.

Olle, som är ”gammal” Saabare, har hjälpt oss med vår hemsida som nu är uppstartad och med
overhead-bilder demonstrerade han hur sidan var konstruerad och visade vad som fanns på
följande sidor. Vår förhoppning är att på detta sätt nå ut med mycket mer information till
medlemmarna . Via länkar kan vi också få fördjupad information om resmål , reportage, historik och annan närliggande verksamhet.
Webbansvarig för hemsidan är Olle Johansson och ansvarig utgivare Lennart Bergström.

Sedan var det Sten Rendells tur och han tog oss med på en spännande del av sitt liv med att
berätta om sin tid hos NOHAB där han genom sitt arbete med leverans och försäljning av
dieselmotorer fick god kontakt med ryska inköpare och vistades mycket i Ryssland.

Detta var i slutet av 60-talet och den slutna sovjetstaten höll noga kontroll på medborgarna
och besökare utifrån.. Att göra avsteg från protokollet var inte tillrådligt, den som gjorde så
kunde straffas. Sten som pratade ryska lärde sig dock ”koderna” och fick många vänner och
var en väl sedd gäst högt upp i hierarkin.
Sten berättade ledigt och minnesrikt med detaljer och namn och om tiden tillåtit kunde vi lyssnat länge.
Mötet tackade med en stor applåd och ordföranden överlämnade en välförtjänst blombukett.

Vid höstmötet i september firar föreningen sitt 30-års- jubileum .Börje Johansson berättade att
det blir extra festlig med underhållning, supé och dans. Börjar kl. 17 och vi skall vara i Apollo-salen.

Nisse Gustavsson berättade om vårens återstående program samt vad som preliminärt planeras
till hösten.
Så var det dags för måltiden , en laxrätt och efter detta den alltid med stora förväntningar emotsedda dragningen i lotteriet.

Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla som medverkat till en trevig sammankomst,
och särskilt till Veterammusiken med sångduon Sture Gustavsson och Britt Skoog, som underhöll med sång och musik både före vid samlingen och senare vid maten och kaffet.

     Lennart Bergström
                                                                                                         Foto Olle Johansson / Lennart Bergström

                                                                                                               
  
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!