Reportage
 
 
Referat om Stroke 070508

Ett 80-tal medlemmar hade tagit tillfället i akt och samlats i Näls hörsal Ägget för att lyssna till Överläkare Ulf Anderssons föredrag om Stroke, behandling och förebyggande åtgärder.

Till overhead-bilder berättade han hur förloppet ser ut vid insjuknandet som ofta kommer plötsligt men även gradvis. Det är viktigt med snabbt omhändertagande och man gör först en bedömning av patientens status, om det är en propp, som är vanligast, eller blödning, så att det kan ges rätt behandling på stroke-enheten.
Årligen drabbas cirka 30000 personer varav cirka 20% är yrkesverksamma och samhällets kostnad beräknas till minst 14 miljarder per år. De flesta överlever och genom rehabilitering och träning återfår många sina funktioner.

Det anses att en kombination av riskfaktorer såsom rökning, dåliga matvanor, överkonsumtion av alkohol eller för lite motion, mångdubblar risken för stroke. En sund livsstil rekommenderas samt att kontrollera sina kolesterolvärden och blodtrycket

Per Karlsson, som assisterat vid overheadapparaten, framförde föreningens tack till Ulf Andersson för det intressanta föredraget samt överlämnade en liten gåva.

Efter föredraget bjöds deltagarna på kaffe och fralla.

     Lennart Bergström..OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !


  
                                                                                                                                                                               Foto Lennart Bergström                                                                                                     

  
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!