Reportage
 
 
Referat, Jan Helling, Toyota världens effektivaste biltillverkare.

Lean Produktion var ledorden när dagens program presenterades av Jan Helling. Som omvärldsbevakare för bilindustrin har han under många år följt bilindustrins utveckling och dagens tema var Toyota och deras framgång till att bli världens största biltillverkare.

Biltillverkningen har under 100 år utvecklats från industriellt hantverk via massproduktion till Lean produktion med Toyota som pionjär in i denna nya epok med allt snabbare utveckling av nya modeller och varianter på dessa. Detta är möjligt endast genom de samverkande krafter som skapats med det rationella tänkande som utmärker ”Lean produktion”.

Toyota är i dag världens största biltillverkare med en årsproduktion på över sju miljoner bilar. Förutom i Japan har Toyota fabriker i många länder världen över och produktionen i dessa har alla samma kvalité och lönsamhet, och Toyotas kassa är i dag så stor att de skulle kunna köpa GM, Ford eller andra konkurrenter kontant.

Men det har inte alltid varit så. På 50-talet var Toyota konkursmässigt med en produktion  knappast större än Saabs eller Volvos. Det var geniet Taiichi Ohno som åtog sig uppdraget att få företaget fötter. Efter några år lyckades han tack vare helt nya strategier som innebar att alla måste samverka och arbeta mot samma mål, principer som nu tillämpas världen över

Jan visade med bilder hur utvecklingen gav resultat  och förklarade ingående att tankarna  med ”Lean produktion” är tillämpningsbara på hela kedjan från konstruktion till färdig bil, från råvara till kund. Ett 90-tal medlemmar deltog i mötet och den som ville kunde stanna kvar efter lunch för mer information från det omfattande material som fanns.

Olle Granlund tackade Jan för det intressanta föredraget och överlämnade en blomma.

      Lennart Bergström  060308
 

 

                                                                                                                    
  

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!