Reportage
 
 
Göteborgs hamnar 6/4-05.

Resan startade från Trollhättan med 50 deltagare och vid framkomsten blev det först kaffe och smörgås på Barken Viking.
Där mötte Vivan Mellberg från Göteborgs hamnar för att guida oss. Hon tog oss först med upp till Gullbergskajen där gamla skutor ligger och har ägare som kanske drömmer om att en dag segla bort med sin båt.

Färden gick sedan via Östra hamngatan till Stora Hamnkanalen Den byggdes av holländare på 1600-talet och var hamn till i mitten på 1800-talet.Då blev fartygen större och krävde bättre möjligheter att lossa och lasta. Stenpiren byggdes, och sedan följde övriga kajer på stadens södra sida..

Vår färd fortsatte utmed Skeppsbrokajen, Masthuggskajen, Stigbergskajen fram till Klippan och vidare över Älvsborgsbron. På 1910-talet byggdes de första hamnarna för oceanbåtar och Frihamnen öppnades 1922. Sedan fortsatte utbyggnaden på Hisingsidan. Men fartygen blev allt större, godsmängden ökade med oljetankers och kontainertrafik.

Göteborgs hamn är i dag nordens största ,har c:a 700 anställda och omsätter omkring 34 miljoner ton årligen.
Skandiahamnen startade 1966 och är i dag nordens största containerhamn och bilhamn för direkttrafik i oceanfart och är en imponerande anblick. Hanteringen av lasten sker med enorma kranar. All utgående frakt måste vara kontrollerad för att tas emot av t.ex. USA, ingen får komma in på området utan att lämna sitt personnummer, all fotografering är förbjuden.

Efter hamnarna var det dags för lunch och den åt vi på Sjömanskyrkan. Förutom mat och kaffe fick vi en information av Krister I:son Lundin som är sjömanspräst och han berättade om den viktiga sociala funktion
som kyrkan har.
Efter lunchen blev det en kortare sväng förbi Masthuggskyrkan innan hemfärden.

Vår guide berättade att hon var specialutbildad för sin uppgift och det märktes för vi fick en god inblick i både hamnarnas funktion och Göteborgs historia.
Bengt Cronquist och Karl-Evert skall också ha ett stort tack för den fina resan.

      Lennart Bergström

PS. För den som vill veta mer om Göteborgs hamnar gå in på Internet  www.portgot.se

Bild laddas  VÄNTA !
                                                                                                                                                                        Foto  Lennart Bergström

                                                                                                                       
 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!