Reportage
 
 
Årsmöte 2008-02-28

Mötet startade med årsmötesförhandlingar. Som mötesordförande valdes Folke Rydell.Vid valen till styrelse och kommitteér omvaldes Börje Johansson till ordförande på två år. Ny i styrelsen valdes Britt Back Som ansvarig för musiken valdes Sture Gustavsson och att ta mot anmälningar till medlemsmöten valdes Sture Eriksson efter Åke och Inger Johansson som undanbett sig omval.
I övrigt var det omval på samtliga poster.

Veteranorkestern underhöll med sång och musik

Dagens gäst, Bente Hjelm, samhällsvägledare och informatör, är engagerad i kommunens arbete med Kronogården och det var med stort intresse deltagarna lyssnade till det hon berättade om sitt dagliga arbete och gav en presentation med overhead-bilder.
Av c:a 5000 boende har 65 % utländsk bakgrund, det talas ett 60-tal språk, arbetslösheten är c:a 8%,
ohälsotalet är högre än samhället i övrig liksom behovet av långvarigt försörjningsstöd.

Det finns i området många föreningar och dessa har representanter som är med vid olika aktiviteter och det finns ett rikt kulturliv tack vare mångfalden. Men det behövs även riktade insatser.
Genom överenskommelse mellan Trollhättans stad och lokala förvaltningar samt statliga myndigheter försöker man skapa konkreta åtgärder för utveckling mot gemensamma mål.

En stor satsning är den nya skol och kulturbyggnaden som beräknas vara färdig för inflyttning
hösten 2009. För 100 millioner blir det en toppmodern skola, aula, möteslokaler, bibliotek, kommunal service m.m, en mötesplats för människor och kulturer.

Det ställdes många frågor om hur man hanterar ev. problem med så många skiftande folkgrupper
och hur man skall integrera invandrare i samhället. Kanske denna satsning är en del av svaret.

      Lennart Bergström

Se även kommunens hemsida  www.trollhattan.se  där du kan följa bygget dag för dag. (bl.a.)


  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

 
 Bente Hjelm                  Höghusen Kronogården                          Grunden till nya skolan och kulturhuset

                                                                                                                                                        Foto Lennart Bergström


                                                                                                              

  
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!