Reportage
 
 
Årsmötet 2007- 02 - 22

Ett 100-tal medlemmar hade samlats i Clio-salen, Folkets hus för att ta del av föreningens verksamhet.Efter parentation valdes Folke Rydell att leda mötet.

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningens fritidskommitté som vanligt haft ett späckat program med många aktiviteter. Gympan kör två gånger i veckan och ibland är det trångt på golvet i motionshallen.

Ett axplock ur övriga arrangemang kan nämnas föredrag om pilgrimsresa, bilindustrins utveckling, vandring på Ramsvikslandet, Stenhuggarmuseet, segeltur med T/S Britta. Ett speciellt intresse tilldrog sig besöket på Saab där deltagarna fick se hur mycket som förändrats sedan de slutade på företaget.

Vid val av styrelse blev det omval Ordförande Börje Johansson, Sekreterare. Lennart Bergström,
Kassör: nyval: Kent Eriksson, Omval : Olle Granlund, Lars-Olof Nilsson
Omval: Sune Lundgren, Karl-Erik Olsson.

Efter måltiden visade Bertil Gustavsson ett reportage från en segling till Hybriderna och visade vackra bilder från den varierande geografin och möten med befolkningen.

Mötet inramades av Veteranorkestern, som under ledning av Roland Svensson, denna dag framförde många av Lasse Dahlkvists kända melodier med skön sång av Britt Skoog.

        Börje Johansson
                                                                                         

  
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!