Reportage
 
 
Årsmötet 2006

Sedan lottförsäljningen var avklarad och de100-talet medlemmarna satt sig vid borden hälsade ordf. Börje Johansson välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
Sedan dagordningen godkänts blev det parentation. Ordf. tände ett ljus och efter en tyst minut spelades ” Tysta skyar ” , text Dan Andersson, musik Gunde Johansson.

Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Folke Rydell.
Fritidsverksamheten redovisade 13 genomförda aktiviteter och en inställd.. Gymnastiken har i två grupper haft 32 respektive 18 deltagare. Dessa har tränat 77 resp.32 gånger i snitt. Den större någon gång med upp till 45 deltagare. Nisse Gustavsson redovisade.
Ledare för äldregruppen May-Britt Persson och den yngre Per Karlsson och Åke Johansson.

Besökskommittén redovisades av Allan Johansson, 41 pensionärer har fått besök och blommor för 3361 kr har överlämnats. Musiken redovisades av Roland Svensson, man har haft 23 övningstillfällen samt svarat för samlingsmusik vid våra möten. Wallenbergsstiftelsen redovisades av Gustav Olausson, 54 pensionärer har fått dela på 77600kr.

Den ekonomiska redovisningen visade ett plus på 11946,85 tack vare bidrag från Saab Automobil vilket vi är tacksamma för. Efter verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2005.
Vid val av styrelse och funktionärer blev det omval på samtliga poster utom till valberedningen med nyval av Kent Eriksson

Under övriga frågor meddelade Stig Johansson att en medlem, Algot Larsson, fyller100 år
Beslutades att uppvakta med en blomma.
Allan Johansson efterlyste fler yngre deltagare i besökskommittén .Börje Johansson kommenterade det brev angående Gåvokassan föreningen fått från Saab Automobil / Allan Rothlind. med den innebörden att pensionärerna inte längre är medlemmar i Gåvokassan och att företaget anser ärendet avslutat. Styrelsen håller dock frågan öppen.

För dagens program svarade den kände motorjournalisten och trafikexperten Göran Danielsson. Han pratade om äldre människor som bilföraren. Dessa har ett långt liv bakom sig och är mycket rutinerade vilket gör att de inte förorsakar mer olyckor än yngre förare. De unga råkar ofta ut för svåra skador medan de äldre tar det lite lugnare med lättare skador om det händer något. Får vi vara friska kan vi köra till mycket hög ålder. Bilen är också viktig för vårt sociala liv och att vi därför bör få behålla våra körkort så länge som möjligt.

Ordf tackade för det trevliga föredraget och överlämnade en blomma. Nisse Gustavsson berättade att Åke Johansson utmärkt sig vid veteran-SM och vunnit tre guldmedaljer. Han hyllades med en stor applåd. Efter måltiden, kaffet och lotteriet avslutades mötet

    Lennart Bergström

 

                                                                                                              
  

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!