Reportage
 
 


Saab s Veteranförenings årsmöte 24 februari 2005


Den 24 februari hade vi vårt årsmöte. Ett hundratal medlemmar hade samlats för att ta del av föregående års verksamhet, köpa lotter i hopp om fina vinster, lyssna till sång och musik av Veteranorkestern, En god måltid sitter också bra, men framför allt att få träffa och prata med sina gamla arbetskamrater.

Vår ordförande Börje Johansson hälsade välkommen och vände sig särskilt till Anna-Lena Andersson från Trollhättans släktforskareförening.
Efter en tyst minut för våra avlidna medlemmar sjöng Sture Gustavsson och Britt Skoog till musik av Veteranorkestern ”Nocturne” av Evert Taube.

Att leda årsmötesförhandlingarna valdes Folke Rydell, och som sekreterare Lennart Bergström Rapporter från respektive kommittéer lästes upp av respektive ansvarige .

Av rapporterna framgick att föreningen är mycket livaktig .Programkommittén har under året arrangerat 11 träffar bestående av resor , lokala föredrag och studiebesök. Intresset har varit stort med c:a 40 deltagare per gång. Resan till Göte Kanal fyllde två bussar med tot. 90 deltagare

Motionsgymnastiken är också mycket populär och har fått många nya deltagare. Veteranmusiken har till glädje för medlemmarna svarat för musikunderhållningen på våra möten. Besökskommitténs arbete är mycket behjärtansvärt till glädje för de som av ålder eller sjukdom inte har möjlighet att deltaga i verksamheten.
Wallenbergsfonden gör också en angelägen insats med stöd till medlemmar i små ekonomiska omständigheter.

Val av styrelse och  kommittéer. Till styrelse omvaldes ordf. Börje Johansson, kassör Hans-Lennart  Ullström, Sekreterare: Lennart  Bergström. Ledamöter: Olle Granlund och Lars-Olof Nilsson. Suppleanter Sune Lundgren och nyval Karl-Erik Olsson.
Till kommittéerna blev det omval av samtliga funktionärer.
Sammankallande: Fritidskommitté. Nisse Gustavsson, Besökskommitté. Allan  Johansson, Lotterikommitté. Stig Johansson

Efter förhandlingarna fortsatte programmet med att  Anna-Lena i ord och bild  berättade om sin farmors farbror Adolf Karlsson, mera känd som ”Jeppadel” Han var mycket arbetsam och hade dels sin egen verksamhet där han använde sin hästkärra, dels eftermiddagsskiftet på Stallbacka. Hennes berättelse började 1870 med de förhållande som då rådde. Adolf föddes 1873. 1897 övertog han föräldrahemet i Skoftebyn och 1903 gifte han sig. Berättelsen  blev en både historisk och social beskrivning av tidsperioden fram till 1950-talet.

Ordförande Börje Johansson tackade Anna-Lena för det intressanta föredraget och överlämnade en blomma. Som avslutning var det dagning i lotteriet.

       Lennart Bergström


Bild laddas  VÄNTA !

                                                                                                                        Foto Lennart Bergström
                                                                                                                               

 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!