Reportage
 
 


Besök på Albert Hotel 6 februari 2007

Rickard Halleröd, en av tre delägare på Albert Hotel, hälsade välkommen. Ämnet för dagen var mattrender, hälsa och gourmet.
Västvärlden blir allt fetare och fetare p g a att vi delvis rör oss för lite och äter fel mat. Ford-chefen förfasade sig över att amerikanerna ökat ca 20% i vikt de senaste 30 åren vilket medfört att de köpt större bilar av utrymmesskäl och bensinförbrukningen på så vis har ökat.
Vardagsätandet är det som är viktigt – inte att äta gott någon gång då och då.

En trend i världen för tillfället är det nordiska köket. Det franska köket är nu passé till viss mån. Amerikaner, fransmän, schweizare m fl kommer nu till Sverige för att lära sig. Råvarorna i Norden anses för många som exotiska.
Rickard förfasade sig bl a över kryddan Aromat och kassler ansåg han inte vara ätlig över huvud taget.
Mörk choklad, 70%-ig, är nyttig. I den finns ett ämne som heter tryptofan, en aminosyra, som sätter igång kroppen och påverkar vårt humör, beteende och känsloliv.,

Sist berättade Rickard hur huset där Albert Hotel nu är inrymt.
Johan Dahlöf byggde huset 1857 som privatbostad men sålde det 1880 till ingenjör Eduard Leopold Albert med fru Maria. Dessa två, Eduard och Maria, kom till Trollhättan och förälskade sig i platsen. Eduard hade vistats i Ryssland i flera år för att där bygga upp järnvägsnätet och de flesta broar längs den transibiriska järnvägen.

Det gjorde honom till en smått förmögen man. Marken i Strömslund ägdes av Eduard och han styckade av och sålde tomter till folk som sedan byggde sina hus här. Eduard hjälpte nybyggarna med byggnadsplan, ordningsregler och lån av pengar. Till stor del var det arbetarfamiljer som befolkade Strömslund.

Med egen arbetsinsats kunde man bygga ett hus för 1000 kronor, till det kom tomtarrende som uppgick till 27 kronor per år (600 kvadratmeter). Stor vikt vid byggnationen lades på de sanitära förhållandena och därför anordnades det renhållningsgator, brunnar, branddammar och sköljinrättningar. Ingenjör Albert namngav kvarteren efter fornnordiska gudasagan såsom Valhall, Visbur, Idun, Yngve och Brage.

Strömslund blev ett mönstersamhälle och blev ett studieobjekt för andra samhällens egnahemsplanering. Eduard bodde i huset i nästan 50 år. Maria dog i barnsäng på andra våningen och Eduard gifte så småningom om sig med Käthe.

Maria hann med att bl a lägga grunden till bygget av Maria Alberts sjukhem i Trollhättan som Albert efter hennes död förverkligade bygget av. Huset skänktes så småningom till Trollhättans Stad. Staden överlät driften till STF och där blev Ingenjör Albert STF´s förste medaljör. Han var för övrigt en mycket färgstark person som bidrog starkt till Trollhättans utveckling i början av 1900-talet. Hösten 2000 köpte nuvarande ägare fastigheterna på plats, som då hette Strömsberg, och det kändes naturligt att namnge denna anläggning efter Albert. 10 december 2006 invigdes Albert Hotel.

Efter en god lunch och en trevlig och underhållande information tackade vi för besöket och överräckte en bukett tulpaner.

              Britt Back
                                                                                

 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!