Reportage
 
 

Föredrag om Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap 2010-02-02.


Ett 40-tal medlemmar mötte upp på Saab–museet för att lyssna på Hasse Rosendal och Sven-Erik ”Stinsen” Andersson som genomförde en intressant och nostalgisk information om Trollhättans idrottshistoria och sin förenings utveckling till dagsläget.
Ursprungsföreningen bildades i Vänersborg redan 1982 med nystart i Trollhättan 18 januari 2007. Föreningen som idag har ca.250 medlemmar ingår i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.
Gemensamt med föreningen i Vänersborg driver man Idrottshistoriska Museet i Vänersborg.
Information om verksamheten som bl.a. omfattar café-träffar med temainnehåll t.ex. skididrott, motorsport o.s.v. hittar man på föreningens hemsida samt i den regionala medlemstidningen ”Westgötarnas Idrottshistoria”. Intressanta fotoplanscher med bilder från olika historiska idrottshändelser och platser i Trollhättan visades.

        Lars-Olof Nilsson


  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

 
Intresserade åhörare                                                    Intresserade åhörare

     
Ordförande .Hasse       Gösta Eriksson             Sven-Eric "Stinsen"                   Britt avtackar med
Rosendahl informerar    berättar minnen från       Andersson berättar om              vårblommor
om föreningen             sin roddarbana               Trollhättans olika idrottsarenor

                                                                                                                              
   Foto Britt Back

                                                                                                         

 
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!