Reportage
 
 
Årsmötet den 26 februari 2009

Et 70-tal medlemar hade samlats i Clio-salen och mötet startade som vanlig med lottförsäljnig innan vi satte oss vid borden Veteranorkestern välkomnade med glada toner som förhöjde stämningen och spelade och sjöng även senare under mötet.V.Ordförande Olle Granlund hälsade välkommen och öppnade mötet. Efter parentation för avlidna medlemmar började årsmötesförhandlingarna och att leda dessa valdes Folke Rydell.

Styrelsens årsredovisning och rapporter från kommittéer upplästes. Från Wallenbergs Pensionsstiftels har 2008 delats ut 84400 :- kr.till 58 sökande.Programkommittén har haft 16 resor eller föredrag med sammanlagt 700 deltagare. Gympan har i två grupper ett 70 tal deltagare per gång.Besökskommittén har gjort ett 70-tal besök.

Vid val till styrelse och kommittéer blev det följande ändringar: Till ny ordförande valdes
Lars-Erik Johansson, till revisorsuppleant Nils-Gunnar Svensson, till besökskommittén Hans
Martinsson och till valberedningen Ingvar Johansson. I övrigt omval.

Efter en god måltid och kaffet blev det som avslutning dragning i lotteriet .

      Lennart Bergström


  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !
   

Veteranorkestern välkomnade med glada toner som förhöjde stämningen.

   
Nisse och Britt sålde lotter                       Olle Granlund tände ett ljus   Folke Rydell. valdes till ordförande
                                                              för avlidna medlemmar.         för åsmötet.
                                                             

Årsmötesförhandlingarna leddes av  Folke Rydell med sekreterare Lennart Bergström.

   
Nisse rapporterar från olika      Till ny ordförande valdes Lars-Erik           Britt informerar om kommande
kommittéer.                            Johansson.                                           program.


Efter en god måltid och kaffet blev det som avslutning dragning i lotteriet.

   
Britt och Nisse skötte dragningen i lotteriet .                      Medlemmarna i Veteranorkestern tackades
                                                                                     med var sin blomma.


Medlemmar i styrelsen fr.v.      Olle Ganlund, Lars-Erik Johansson, Britt Back,
Lars-Olof Nilsson,
Lennart Bergström, Kent Eriksson
                                                Foto Olle Johansson

                                    
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!