INFORMATION FRÅN PROGRAMKOMMITTÉN ANG VÅREN 2021

Pandemin med Covid-19 virus som kom till oss i våras gjorde att från mars fick resten av vårens aktiviteter ställas in och liksom det mesta av höstens.

En liten ljusning kunde skönjas i mitten av september och Programkommittén började att sätta ihop ett program för våren 2021 med en förhoppning att det skulle kunna gå att genomföra.

När detta skrivs i mitten av november 2020 har en lista med vårens program blivit klart, men samtidigt har det kommit ett bakslag med en andra våg av smittade med Covid-19 virus och därmed nya rekommendationer med restriktioner från Folkhälsomyndigheten (FHM). Vår förhoppning är att pandemin skall klinga av så att vi, efter nyår, kan träffas och höra föredrag och att genomföra de aktiviteter som är planerade.

Vi kommer att ha hemsidan uppdaterad om vad som sker och där notera om de aktiviteter som vi kanske måste ställa in.

Gå in på Saab veteranernas hemsida och håll dig uppdaterad.

http://www.saabveteranernatrollhattan.com
       

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Pernilla Biörck (under utbildning
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!