Bilaga

Wallenbergsstiftelsen

Dags att söka bidrag från Marcus Wallenbergs 70-årspersonalstiftelse för Saab- och Scania-anställda.
Kontakta Sture Pettersson, tel. 30734, 070 6225421 eller
Ulla Karlsson 411587.

Stiftelsen vill i första hand nå Saab eller Scania pensionärer eller efterlevande som fått det svårt på grund av sjukdom eller olycksfall eller av andra orsaker råkat i ekonomiskt besvärligt läge. Man skall ha varit anställd före maj månad 1995 och gått i pension från företaget

Bidrag söks bland annat för t ex en tandläkarräkning, inköp av glasögon, inköp av dyra mediciner, byte av TV, radio, inköp av speciella skor, kläder, kylskåp och visst underhåll av lägenhet.

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 17 juni 2015. Ansökningar till detta möte ska vara Koncernstab Personal, Saab AB i Linköping tillhanda senast 20 april 2015.

Följande inkomstklasser gäller 2015:
          Ensamstående mindre än 5 x prisbasbeloppet = 222 500 kr.
          Makar              mindre än 6 x prisbasbeloppet = 267 000  kr.
Bidragsbeloppen är tillsvidare 1 300 kr, 1 700 kr, 2 300 kr och 3 200 kr.

Vid styrelsens bedömning av ansökan tas hänsyn till sjukdomsbild, låg inkomst och lång anställningstid.

Bifogas:     Ansökningsblankett,       Principer och riktlinjer och Stadgar.     
(Öppnas i separat fönster)


                                                                                                          TILLBAKA

       

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.070 2106641
 
Webmaster:
Pernilla Björck
under utbildning
Tel. 070 2237205

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!