Bilaga

Reseverksamhet och reseregler

Programkommittén har i uppgift att arrangera och samordna resor för medlemmarna. Programkommittén arbetar med lång framförhållning. Det står vem som helst fritt att föreslå resor till programkommittén. Resorna anordnas för föreningens medlemmar jämte maka/make, sambo. Annan som ej är medlem får deltaga i mån av plats. Anmälningsavgift är en del av resans pris. Vid avanmälan före senaste bokningsdag återbetalas anmälningsavgiften. Vid avanmälan efter senaste  avbokningsdag återbetalas anmälningsavgiften endast om ersättare kan ordnas. Finns ej ersättare förverkas den erlagda anmälningsavgiften och härutöver kommer kostnader som inte kan påverkas att debiteras Vid resor där extern researrangör är ansvarig, gäller dennes resevillkor.

2007-11-01
Programkommittén.                                                                                                          TILLBAKA

       

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!