Reportage


Vårmöte med Saabveteranerna i Folkets Hus 21 april 2016 kl. 15.

Medan veteranorkestern spelade trevliga melodier fylldes lokalen av 95 deltagare i vårmötet.

Ove hälsade alla välkomna till mötet och då speciellt till dagens underhållare Ingemar Tviksta,
välkänd profil på Saab.

Ove informerade dessutom om föreningens ekonomiska bidrag till Saabmuseet för användning bl.a. till ny utrustning i samband med att talladegakörningen firar 30 år.

Uno Dahl informerade därefter om planerade aktiviteter, dels kvarstående under våren, dels höstens aktiviteter som redan finns beskrivna under "Program" på Hemsidan.

Därefter var det dags för Ingemar Tviksta att berätta om sina möten med kungliga personer. Vi fick ta del av en fantastisk serie av situationer där Ingemar dels som soldat dels som anställd på Saab träffade många kungliga personer inom de svenska, danska och engelska kungahusen. Ingemar beskrev speciellt ett flertal möten med prins Bertil som var mycket god vän med Erik Carlsson.

Ove framförde allas tack till Ingemar för det mycket intressanta föredraget och överlämnade en användbar gåva.

Menyn för mötesdagen bestod av "Vårlax" med grönsaker och potatis. Kaffe med kaka.

Mötet avslutades i vanlig ordning med lottdragning.

            Lars-Olof Nilsson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

16-04-21_10  16-04-21_05  16-04-21_06
Veteran orkestern som Trio    Mötesdeltagare                       Mötesdeltagare

16-04-21_07  16-04-21_01  16-04-21_09
Mötesdeltagare                                                 Bra lott försäljare                      Uno informerar om
                                                                                                                      kommande aktiviteter

16-04-21_03  16-04-21_08  16-04-21_02
Ingemar Tviksta berättar       Ove tackar med en gåva.              Frestande kakor- -
om kunglighete...   

16-04-21_04  16-04-21_11
Kaffe därtill.                                   Vinnare sökes


                                                                                                                                                                 Foto Lars-Olof Nilsson

                                                                                                                  
 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!