Reportage


Föredrag av Generalmajor Bert Stenfeldt om kalla kriget

Bert Stenfeldt började med att berätta lite om sin anmärkningsvärda karriär. Stenfeldt började som fältflygare 1951. Han flög stridsplan i 44 år, och är den ende som flugit samtliga Saabs stridsplan, från Saab 17 till JAS 39 Gripen. Han har varit chef för ett antal divisioner, flygstaben och första flygeskadern.

Sedan 2007 är Bert Stenfeldt ordförande i Swedish Air Force Historic Flight. Det är en unik ideell förening som håller flygplan från Flygvapnets jet epok i flygande skick. Organisationen har ca 2 000 medlemmar. Föreningen bildades 1997 och opererar bland annat Vampire, Tunnan, Hunter, Lansen, Draken, Viggen och SK 60.

Kalla kriget blev ett begrepp som skapades p.g.a. stormakternas militära uppbyggnad efter andra världskriget. Under 50-talet skapade radarstationer en förbättrad förmåga att upptäcka flygrörelser i vårt närområde, vilket väsentligt skärptes efter nedskjutningen av signalspaningsplanet DC-3 den 30 juni 1952. Detta gav också anledning till skapande av en incidentberedskap som pågår dygnet runt. I genomsnitt genomfördes mer än en jaktkontakt med främmande flyg per år. Jaktpiloterna satt i 2-minuters- eller högsta beredskap. Jaktinsatserna var inte ofarliga. Att få en radarstyrd automatkanon riktad mot sig från en Sovjetisk Tu-16 kunde inte ha känts behagligt. Eller risk att förlora synen om en laserstråle från ett främmande örlogsfartyg pekades mot dig. Under 80-talet blev jaktviggen en tillgång inom incidentberedskapen som till och med kunde insättas för identifieringar av det Amerikanska Mach 3.0 flygplanet SR-71A Blackbird. Dessa flög en gång i veckan över Östersjön under drygt en halvtimma. I stort följdes de internationella regelverk till punkt och pricka. De incidenter som ändå inträffade gjordes för att visa respekt och kanske för att unga piloter ville visa sina förmågor. Ett Sovjetiskt Su-15 kraschade i havet då piloten skulle spela en svensk spaningspilot ett spratt genom att flyga under en lågflygande spaningsviggen. En svensk pilot omkom när han skulle flyga lågt och nära den sovjetiska kryssaren Peter den Store.

Detta är ett axplock av Bert Stenfeldts mycket uppskattade föredrag.

             Nils-Uno Håkansson

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

image003  IMG_7023  IMG_7026
Generalmajor            Föredragshållaren började att visa en film       Bildspel tar sin början
Bert Stenfeldt

IMG_7024-25  IMG_7029
Intresserade åhörare                                                                        Alla flygplan som han flugit

IMG_7030  IMG_7031  IMG_7032
Konfrontationer 1988. Gröna Nato,       Bert Stenfeldt talade med verklig       Avtackning med ”blomma”
röda Warszawa pakten                       inlevelse
 

                                                                                                                                                          Foto  Uno Dahl

                                                                                                            

 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!