Reportage


Vårmöte med Saab-veteranerna i Folkets Hus, den 15 april 2015 kl.15.

Veteranorkestern spelade som inledning och sen inleddes mötet med att Ove hälsade de ca 120 deltagarna och dagens underhållare, Lars Hjertner välkomna. Lars är skådespelare/musikalartist, född i Horndal i södra Dalarna. Han är nu anställd på Göteborgsoperan och bor i Göteborg och för oss skulle han spela upp ett stycke som heter Änglaknäpp.

Lars hade satt upp medtagen rekvisita på scenen och efter presentation började han historien med att under fiolspel hoppa upp på scenen. Med intensivt spel och gester fångade han oss med en gång och så var föreställningen igång.

Änglaknäpp handlade om smeden Bjurbäcken, som älskade sin fiol och musicerandet lika mycket, som han älskade sin hustru Anna Greta. Väckelserörelsen kom till byn och predikanten stämplade Bjurbäckens fiolspel som nyckeln till helvetet. Bjurbäcken slets mellan olika intressen och livsåskådningar. Anna-Greta tog parti för predikanten Axel Herman! Predikanten fick Bjurbäcken att lägga undan sin fiol och införde i stället en gitarrgrupp i kyrkan. Gitarrgruppen blir ingen succé utan till slut får Bjurbäcken ta tillbaks sin fiol.

Föreställningen byggde på novellen Änglaknäpp av bergslagsförfattaren Johan-Olov Johansson från Horndals bruk i södra Dalarna.

Efter avtackning av spelmannen berättade Uno om kommande evenemang för veteranerna i vår och berättade även om höstprogrammet som delades ut.

Sen serverades lax, grönsaker potatis med god sås. Mötet avslutades med lotteridragning.

            Noterat av Göran Jönsson, sekr.

 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1060079-80  P1060086
Veteranorkestern spelade som inledning.                                              Ove hälsade de ca 120 deltagarna
                                                                                                          välkomna.

P1060135-001  P1060105  P1060111-001
Lars Hjertner skådespelare /                Smeden Bjurbäcken, som älskade sin fiol - - -
musikalartist.

P1060110  P1060107-002  P1060121-004
- - -                                                   - - -                                                 - - -

P1060123-001  P1060127-001  P1060131-001
- - -                                        - - -                                                       - - -

P1060140-001  P1060136-001  P1060141-001
- - -                                            Lars Hjertner avtackas av Ove.                  Uno informerar om höstens
                                                                                                               program.

P1060146-49
120 Saab-veteraner serverades lax, grönsaker potatis med god sås.

P1060154  P1060157  P1060159
God stämning vid borden.           God stämning vid borden.           God stämning vid borden.

P1060166  P1060168  P1060173
God stämning vid borden.                         God stämning vid borden.                          Dags för kaffe.

P1060174  P1060177  P1060179
Nisse förrättar dragning i            Lyckliga vinnare.                           Lyckliga vinnare.  
lotteriet.
                                                                                                                                                         Foto Olle Johansson

                                                                                                            

 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!