Reportage


Rapport från årsmötet den 19 feb. 2015.

Ett 110-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp, ”mingel” och underhållning av den eminenta Veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Ove Gregart, som hälsade deltagarna välkomna.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar.
Efter en tyst minut läste Ove en finstämd dikt, “Inte kan väl nån bli länge kvar” av Atle Burman, och Sven-Olof, ur Veteranorkestern, spelade på nyckelharpa, en vers ur Minnets Violin, dikt av Malte Enmalm.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell och som sekreterare Göran Jönsson.
Till justeringsmän valdes Sixten Söderström och Morgan Jernstedt.

Nytt för i år var att de olika kommittéernas verksamhetsberättelse icke lästes upp utan ingick i styrelsens samlade verksamhetsberättelse. Kommittéerna redovisning fanns i pappersform och var utlagt till dem som önskade ta del av dessa. Av kommittéerna berättelser kan utläsas
Programkommittén: Under året har 21 olika aktiviteter genomförts.
Saabveteranernas gymnastik: Gruppen har genomfört träningar, fortsatt på Friskis & Svettis,
med i snitt 45 till 50 deltagare av vilka några varit damer. Per Karlsson, Kent Eriksson och Olle Eriksson har varit ledare.
Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året inga bidrag utdelats
Arkivgruppen: Gruppen har hållit 16 sammankomster under året med ca 19 deltagare per gång.
Museigruppen: Gruppen har hållit 9 sammankomster. Schema har gjorts för volontärerna Verksamhetsberättelsen för Veteranerna upplästes och godkändes av mötet.

Revisorerna godkände räkenskaperna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
Om ekonomin rapporterade kassören årsredovisningen där det framgick att kassan är tillräckligt god och att över tusen medlemmar redan betalt årsavgiften för 2015.

Val av styrelse och funktionärer: Styrelsen omvaldes: Ove Gregart ordförande, Sten-Olof Göthberg v. ordf., Kent Eriksson, kassör, Göran Jönsson, sekr., Sture Ericson v. sekr. och Britt Back och Nils-Gunnar Svensson suppleanter. Revisorerna med suppleanterna omvaldes. Omval av samtliga i kommittéerna. I Valberedningen invaldes Lennart Jansson.

Efter utgången av denna paragraf berättade Folke som vanligt en rolig historia om två golfspelare varav den ene var präst, och sen övertog Ove ordförandeklubban, tackade Folke Rydell för väl genomförd förhandling och ledde resten av mötet.

Medlemsavgiften för år 2016 fastslogs till 100 kr, som tidigare. Tills årsmötet var medlemsantalet 1290. Antalet museivolontärer är ca 80 och fler är välkomna.
Under Övrigt upprepade Ove att vi gör ett enda brevutskick per år. Vidare berättade han om den dåliga högtalaranläggningen i Saabmuseets filmsal är för dålig och frågade årsmötet om vi kan bidraga till en förbättrad anläggning med omkring 15000, vilket mötet biföll.
Ove berättade om museets stödförening, samt önskade fler volontärer till museet och påpekade tacksamt att veteranerna har museet som ”navet” i verksamheten.

Vårprogrammet presenterades av Uno Dahl, som även informerade om Anas neddragningar av verksamheten. De stänger butiken i Vänersborg och serviceverkstaden vid Betongvägen. Tråkigt men nödvändigt för lönsamheten.

Efter mötesförhandlingarna vidtog underhållning i form av modevisning. Firman Skoftebyn, startad 1947, visade gångkläder i form av byxor, tights, tunikor, tröjor skjortor och jackor. Färgade byxor och kviltade jackor för herrar var något extra nytt.

Därefter intogs i vanlig ordning en gemensam måltid, fläskfilé med sallad och potatisgratäng och därefter kaffe och kladdkaka. Mötet avslutades med lotteridragning.


                        Göran Jönsson


 

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

P1050306  P1050298  P1050309
Lottköp.                                             Underhållning av veteranorkestern                 Ove Gregart öppnade
                                                                                                                          mötet

P1050343  P1050329-001  P1050350
Folke Rydell leder årsmötet under             Kent Eriksson redovisade föreningens          Uno Dahl  presen-
överinseende av sekr. Göran Jönsson        ekonomi                                                   terade vårprogrammet
      
P1050354  P1050386  P1050356  P1050363
Modevisning med kläder    Modevisning med egna mannekänger.
från Skoftebyns.

P1050399  P1050367  P1050368  P1050382
Modevisning med egna mannekänger.

P1050392  P1050403  P1050408
Modevisning med egna mannekänger.

P1050410  P1050415
Modevisning med egna mannekänger.

P1050429-33
Ca
110 saabveteraner deltog i årsmötet.

P1050439  P1050448
God stämning vi matborden.                                          God stämning vi matborden.

P1050440  P1050441
God stämning vi matborden.                                God stämning vi matborden.

P1050444  P1050449
God stämning vi matborden.                                   God stämning vi matborden.

P1050453  P1050457  P1050458
God stämning vi matborden.                                            Sedvanliga lotteriet       Lycklig vinnare.


                                                                                                                                                       Foto Olle Johansson

                                                                                                               


 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!