Reportage


Rapport från årsmötet den 24 feb. 2011.

Ett 75-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp, ”mingel” och underhållning av den eminenta veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Lars-Erik Johansson, som hälsade deltagarna välkomna.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar.
Orkestern spelade ”Av nöd”, melodi Amazing Grace.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell.
Följande rapporter redovisades:
     - Från besökskommittèn: Inför julen utdelades blomma till 59 st. medlemmar.
     - Från programkommittèn: Under året har 16 st. olika aktiviteter genomförts.
     - Från Saab-veteranernas gymnastik: Äldre gruppen har genomfört 16 träningar med i genomsnitt
       15 deltagare medan den yngre gruppen har genomfört 78 träningar med i genomsnitt 40 deltagare.
     - Från Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året utbetalats 33000 kronor till 24 sökande.
     - Från ekonomisk redovisning: Av denna framgår bl.a. att intäkterna uppgick till 77 864,23 och kostnaderna
       till 87 720,00. Årets mindre förlust än förra året kan i huvudsak hänföras till att föreningen erhållit bidrag
       från Saab Automobil AB under året.

Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse upplästes och godkändes av mötet.

Val av styrelse och funktionärer:
     - Till v. ordf. valdes Ove Gregart som ersätter Olle Granlund..
     - Sten-Olof Göthberg ersätter Sune Lundgren som suppleant.
     - I Programkommittén ersätter Uno Dahl Knut Karlsson.
     - I Besökskommittén ersätter Ingvar Johansson Åke Johansson och
       Niels-Uno Håkansson Lars-Erik Johansson och Benny Åberg har tillkommit.
     - Alla övriga styrelsemedlemmar och funktionärer omvaldes.

Efter årsmötet framträdde trafikinspektör Inge Fransén under rubriken ”Vi och Trafiken”. Han pratade om trafikolyckor, bilarnas bättre konstruktion, trafikmärken, parkeringszoner och om hur stor inverkan hastigheten har på olycksförloppet.

Efter mötesförhandlingar och underhållning intogs i vanlig ordning en gemensam måltid som avslutades med lotteridragning.

                  Göran Jönsson, sekr.

  OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

DSC01035-36  DSC01037
mittborden                                                                                           östborden
DSC01039  DSC01040  DSC01041  DSC01042
Inge Fransén                      "inte så snällt"                      Ny och gammal bil, död och     Inte rökförbud utan
                                                                                    överlevande                             datumparkering
 

DSC01043
Independence Day-tårta som Uno Dahl fixat
 

 


                    
Foto Göran Jönsson

                    

 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!