Arkiv
    SAAB  Veteranerna

 

 SAAB s
Veteranförening
25 år

Sammanställt i juli 2000
Text: Vidar Axelsson       Redigering: Mikael Westman


FÖRHISTORIK

1971 beslutade dåvarande företaget Saab Scanias ledning i Trollhättan, att på ett mera påtagligt sätt visa sin uppskattning av pensionärernas insatser under deras aktiva tid på företaget.

Den 15 september samma år inbjöds pensionärerna med fruar att besöka företaget. Efter information om företagets utveckling och besök i verkstäderna bjöds på kaffe i personalmatsalen, varefter färden gick till Högbo Taverna i Trollhättan. Där bjöds det på middag och underhållning samt provåkning av de nya modellerna av bilen med tävlingsföraren Tom Trana vid ratten. 120 personer hade hörsammat inbjudan.

1972 den 13 september var det dags for nästa pensionärsfest. Denna gång gick färden med bussar till Göteborg. Där besöktes Göteborgsverkstäderna och Liseberg. Efter en rundtur med Paddan genom kanalerna och hamnen intogs middag på Långedrags restaurang. 180 personer deltog.

BILDADE EGEN FÖRENING

1973 deltog 200 personer i en träff på Högbo Taverna, där bjöds på middag och underhållning. 1974 års pensionärsträff var förlagd till Borås, där djurparken besågs. På Grand Hotell var det middag och underhållning. 250 pensionärer deltog. Vid denna träff föreslog företaget genom personalchef Hans Norrby att pensionärerna skulle bilda en egen förening.

Motivet var att nuvarande arrangemang blev alltför betungande for företaget såväl administrativt som ekonomiskt. Han lovade att företaget skulle stödja föreningen både administrativt och ekonomiskt.


När föreningen firade 10-årsjubileum 1985 deltog över 400 personer i festligheterna. Sonya Hedenbratt underhöll.

En interims- styrelse bildades och bestod av: Lisa Johansson, Alf Bengtsson, Algot Larsson och Gunnar Ström.

Saab-Scanias Veteranförening bildades vid konstituerande sammanträde den 23 januari 1975. Föreningens verksamhet omfattar möten, hembesök, permanenta aktiviteter, studier och resor.


MÖTEN

Föreningen har inte haft några egna lokaler. Till en början hölls styrelsemöten på Café Tosca, Torggatan 9, och föreningsmötena i av företaget förhyrda lokaler på Föreningsgatan 11,  Saabina.

Sedermera fick Saabina disponeras for alla föreningens sammankomster i samband med sina aktiviteter. Men 1979 blev medlemsantalet så stort att föreningsmötena hölls i gamla Folkets Hus festsal.

Efter Saabinas avveckling 1985 fick föreningen disponera TBV:s lokaler i IOGT-huset vid Drottningtorget, men efter två år fanns dessa lokaler inte längre tillgängliga. Istället fick föreningens möten och sammankomster äga rum i företagets motionscentral och på några lokaler i centrala staden. 1991 lämnades Gamla Folkets Hus och mötena har sedan dess hållits i nya Folkets Hus.

Föreningen är ganska unik eftersom ingen medlemsavgift tas ut och heller ingen medlemsmatrikel fors. Företaget bistår ekonomiskt och översänder varje år datalistor på nytillkomna pensionärer, men ej på medlemmar som är make/maka eller sambo till de nytillkomna pensionärerna. Medlemsantalet har ökat kraftigt under åren, från att från början varit cirka 200 till cirka 2500 i mitten av 90-talet.

Medlemmar i föreningen blir automatiskt alla, jämte make/maka eller sambo, som slutar sin anställning for att gå i någon form av pension.

EN GÅNG I KVARTALET

Föreningens namn är numera Saabs Veteranförening, sedan GM övertog personbilstillverkningen. Enligt stadgarna skall föreningens möten hållas en gång i kvartalet, varav första mötet for året, som hålls i februari, räknas som årsmöte. Endast då fors protokoll och klubbfästes beslut. Övriga föreningsmöten benämnes informations- och samkvämsmöten.

Alla möten har präglats av god underhållning av såväl egna förmågor som inbjudna gäster. Som föredragshållare har medverkat apotekare, läkare och flera av kommunens tjänstemän. Servering har till en låg avgift förekommit på alla möten. De sista åren har julbord serverats. Mötena har varit ganska välbesökta med drygt 100-talet medlemmar. Som mest var på höstmötet i november 1999 (julbord) 200 personer. Lotterier och dans har avslutat alla möten.

 
  ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN

   Alf Bengtsson      1975- 1982

   Vidar Axelsson     1982- 1992
   (hedersordförande)

   Stig Hansson        1992-1999

   Åke Johansson    
1999-2001

   Almer Sloberg       2002-2003

   Börje Johansson    2004-


VERKSAMHET

Veteranföreningens verksamhet är omfattande med bland annat hembesök, musikgrupp och pensionärsgymnastik. Genom åren har 5,8 miljoner kronor ut betalts från gåvokassan.

Hembesöken är, och har varit, en väsentlig del av verksamheten. Den består av två delar. Dels i samband med Marcus Wallenbergs 70-års stiftelse och dels av föreningens uppsökande verksamhet hos medlemmar som av sjukdom eller av bostadens belägenhet ej kan deltaga i föreningens aktiviteter.

Den uppsökande verksamheten har varit välorganiserad med en särskild kommitté och ett antal, cirka 15 stycken, ombud som efter personlig kontakt med vederbörande gjort besök i hemmet och överlämnat blommor och chokladaskar. Föreningen har for besöksresor fått disponera en garagebil. Cirka 2000 medlemmar har fått hembesök fram till 1999.

Föreningens medlemmar har också frivilligt till en kostnad av 100 kronor om året fått ansluta sig till företagets gåvokassa, som till den första avlidna make/maka eller sambo utbetalar för närvarande 12000 kronor i begravningshjälp. Till cirka 520 avlidna medlemmars förmånstagare har från gåvokassan utbetalats 5,8 miljoner kronor.

 WALLENBERGS 70-ÅRSSTIFTELSE

Redan 1973 började utbetalningar från Wallenbergsstiftelsen till pensionärer inom Saab-Scania. Föreningen har for närvarande två ombud for stiftelsen vilka är utsedda av fackorganisationerna på
företaget.

Ombuden besöker två gånger om året medlemmar som har låg pension eller som drabbats av långvarig sjukdom och är i behov av ekonomiskt stöd. Ombuden gör hembesök och hjälper vederbörande med ansökningshandlingar for ekonomisk hjälp från stiftelsen. Under åren har cirka 1 200 medlemmar fått omkring 2,2 miljoner kronor i bidrag.

Permanenta aktiviteter inom föreningen är: motionsgymnastik, syjunta, studiecirkel i engelska och musikgruppen. Motions- gymnastiken har sina övningar i företagets motionscentral med cirka 15-20 deltagare en gång i veckan.

Syjuntan, eller kvinnokommittén som den också kallas, har träffats en gång i veckan med ett tiotal deltagare och har under åren förfärdigat en massa vackra alster som skänkts åt föreningen som lotterivinster. Pengarna från lottförsäljningen har tillfört föreningens kassa många välkomna tusenlappar under åren som gått.

En studiecirkel i engelska språket har i samband med medborgarskolan haft lektioner en gång i veckan med ett tiotal deltagare.

VETERANMUSIKANTERNA

En musikgrupp bildades den 5 oktober 1980 och kallade sig for Veteranmusikanterna. Antalet deltagare var till en början 13 st varav sju spelade munspel, två 5-radigt dragspel, en mandolin, en gitarr, en fiol och en klarinett.

Med åren har sammansättningen av instrument varierat många gånger. För närvarande består gruppen av två 5-radiga dragspel, en gitarr, en fiol, två munspel och en sångsolist. Veteranmusikanterna har spelat samlings- och dansmusik på föreningsmötena och har anlitats av flera föreningar inom staden.

Gruppen har också spelat underhållningsmusik på flera pensionärshem och sjukhus såväl inom som utom staden, och även underhållit på flertalet av föreningens sällskapsresor.

       

Styrelsen för Saab Scanias Veteranförening 1988: Fr. v Vidar Axelsson, ordförande, Stig Hansson, vice ordförande, Vanja Saxin, vice sekreterare, Allan Hedberg, kassör, Rut Larsson, sekreterare, Kjell Fredriksson, anställd för Wallenbergs fonden.


SÄLLSKAPSRESOR

Föreningen har under åren arrangerat otaliga resor som rönt stor uppskattning bland medlemmarna .

Resorna har varit endagars med bussar, förutom tre med övernattningar; två i Danmark och en i Tyskland. Endagarsresor har gått till Norge där Oslo och Halden varit resmålen. Övriga resor har gjorts till Värmland, Stockholm, Västkusten, Skåne, Dalsland, Östergötland och Småland.

Reslusten har varit stor bland medlemmarna, en till tre fullastade bussar på varje resa. Som mest var deltagarantalet på resan genom Dalslands Kanal med 120 deltagare.

I bussarna har det varit mycket sång, musik och trevliga historier. Även guider anlitades, som berättade om landskapen och resmålen. Att här redogöra for alla platser som besökts skulle ta för lång tid. Föreningen har dokumenterat flera resor i två tjocka fotopärmar där alla personer på fotona är namngivna.

Resor har gjorts till bland annat Vigelandsparken i Oslo, Orrefors Sofiero, Eringsboda, Vadstena, Norrvikens trädgårdar, Värmland, Billingen, Skagen, Visingsö, Gränna, Kosteröarna och Stockholm.

       

Veteranföreningens egen musikgrupp underhåller p å möten och resor. Sammansättningen av musikanter och instrument har varierat många gånger genom åren. Den här bilden är från 1985.

 
SAABS VETERANFÖRENING 25 ÅR
                                                             

 
 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!