Arkiv
    SAAB  Veteranerna

    Jubilarer och pensionsavgångar.
     Några foto från arkivet.

     Du kan klicka på bilderna för att förstora dom.


Elever som efter genomgång av Yrkesskolan i Uddevalla 1938 anställdes på Saab i Tollhättan.

Deras speciallärare inom flygplansbyggnation var Gunnar Fritche. Han kom till Saab 1937 från Sparman i Stockholm.

Övre raden från vänster: Stig Hansson, Åke Mattson, Gunnar Ek, Eugen Nilsson-Lommeland, Paul Andersson; Arne Augustsson, Oskar Karlsson,

Mellanraden: Gunnar Fritsche, Kalle Varm, Hugo Andersson, Erik Karlsson, Gösta Säther, Allan Karlsson, Tage Rapp, Valter Karlsson, Arnold Nilsson,

Nedre raden. Gösta AIm, Knut Hurtig, Henry Augnstsson, Karl-AxeI Gustavsson, Gumelisson, Börje Jacobsson och  Claesson                               

                                                                                                            Kortet taget 1964-65


25-årsiubileum 1964.  Anställda 1939.Referat från festen i Tidningen Trollhättan.

 " 285 aktier i gåvor till 56 Saab:are i Trollhättan."

Vid en festlighet på onsdagskvällen i Saab-restaurangen Trollhättan, utdelades aktier och gedigna silverbägare till 56 saabare med 25 tjänsteår.Var och en av trotjänarna fick 5 aktier vardera representerande ett värde av över 1500 kronor, Företagets chef direktör Svante Holm formedlade såväl värdepapper som silverbägare, 1 sitt tal till jubilarerna gav direktör Svante Holm en resume över de gångna åren, där han bl.a, berörde svårigheterna som uppstod vid övergången från flygplan till bilproduktion, svårigheter som kanske inte minst tack vare kvällens jubilarer kunde övervinnas, Framtiden skisserade direktor Holm i ljusa färgen, och nämnde i detta sammanhang flera stora kommande arbetsuppgifter som man hoppas lyckosamt kunna genomföra,

De jubilerande 25-åringarna tackade för mat och gåvor genom herr Gunnar Ström, Saab:s egen underhållningsorkester under Henry Sihlbergs ledning bidrog på ett synnerligen förtjänstfullt sätt till kvällens trevnad, och fram på kvällen blev det ytterligare underhållning framförd av duon Kerstin Abrahamsson och Leif Carlsson, två fina representanter för Saab.s revygäng.

Vi har lyckats identifiera 46 av de 50 som finns på kortet, 6 st av de 56 jubilarerna var ej med på festen. 

Vi har lyckats identifiera följande:
Övre raden från vänster: Ivar Petersson, Lennart Olander, Nils Sjöberg, Anker Olsson, Arne Kopp, okänd, Karl-Erik Örberg, Ture Börjesson, Erik Alfred Forsell, Josef Jakobsson, ArnoId Nilsson, okänd Gunnar Svanström, David Roos och Karl-Erik Brånmark,

Mellanrad: Uno Eriksson, Karl Johansson, Allan Andre, Edmund Johansson, Stig Andersson, Bengt Nilsson, Gustav Börjel, okänd, Ingemar Nilsson, Sven Markenheim, Bertil Pedersen, Josef Östh, Arne Berggren, Ingvar Andersson, Gösta Eriksson,

Kort mellanrad: Sven Karlsson, Karl-Axel Gustafsson, Sven Karlsson, okänd, Oskar Forsell, Lennart Werner, Oskar KarIsson, Gösta Vallin, Gustav Johansson och Alvar Jansson.

Nedre raden: Arne Hellström, Olle Pettersson, Arne Svensson, Erik Rickso, Greta Ricksö, Helga Olsson, Margit Karlsson, Gunnar Ström, Arthur Färdig och Einar Nilsson

De 4 okända på kortet samt de 6 ej närvarande är följande: Göte Granath, Erik Mårtensson, Per Edh, John Back, AIex Samelsson, Gunnar Carlsson, Sven Nyström, Nils Eriksson, Rune Johansson och Gustav Andersson.

Är det någon ni känner igen på kortet som är bland de "okända", hör av er så vi kan komplettera,


25- årsfest 1970 för Saabare anställda 1945

Övre raden,vänster: okänd, Arne Sjöström, okänd, Olof Wulean, Tage Johansson, Ale Olofsson, Torsten Andersson, okänd, Arne Karlander, Einar Bengtsson, Ivan Söderberg, S. Svensson, Tage Myrin, Erik Claesson, Erik Johansson.
Rad 2: Helge Nilsson, Gösta Spjuth, Tage Holm, K-E- Öhrberg, Rune Johansson, Verner Olsson, okänd, Edlund, okänd, John Lönn, Roland Nilsson, Gothard Torstensson, Börje Johansson, Karl-Arne Karlsson, Stig Bohm, Rune Ahlberg, Verner Andersson.
Rad 3: Ragnar Andersson, Bertil Nilsson, Nilsson, Karl-Erik Johansson, Gösta Ytterberg, okänd, David Andersson, Britt Lundström-Jonsson, okänd, Sven Dahlgren, Yngve Andersson, John Jonsson, Arthur Roos.


25 åringar 1958 - 73


Avtackning av gamla trotjänare på verktygsverkstaden.
Avtackning av Herbert Flyg,  Jiggservice 1976.Övre raden: John Lindänge, Sixten Holm, Sven Wickström, Gunnar Johansson, Kalle Johansson, Sune Larsson, Göran Lindkvist, Gustav Olausson, Sven Sjöberg, Helgesson, Uno Eriksson, okänd-skyddsombud, Mats Sanneman Allan Edin
Nedre raden: Tommy Mårtensson Essy Lundström, Sten Karlsson, Herbert Flyg, Ove Gregart, Kurt Andersson, Gudmar Johansson och Rolf Haglund


Avtackning av Tage Holm, verktygsmakare och förman 1977


Övre raden: Sixten Holm, Sven Sjöberg, Ove Rosqvist, Lennart Östling, Sune Larsson, Lennart Anderson, Erny Lundström, Tage R Persson, Bertil Jonsson, Ivar Söderberg, Hasse Johansson, Håkan Forsell, Sven Wickstrom, Arne Sjöström, Ivar Pettersson, Sebastian Hillmeyer, Benny Öst, Rune Krus, Karl Johansson,

Nedre raden: Nils Andren, Lennart Mattson, Tage Holm, Ove Gregart och Rune Johansson.


Avtackning av Kalle Johansson, jiggservice 1979.

Lars Eekerman, Uno Eriksson, Artur Nykvist, Leonardsson, okänd, finnen. Håkan Forsell, Bengt-Åke Andersson, Herbert Karlsson, Erny Lundström, Rune Niska, Sune Larsson, Tommy Mårtensson, Sven Johansson, Sven Sjöberg, Lennart Andrsson, Ove Gregart, Ale OIofsson, Mats Sanneman, Karl Johansson (pensionär) Arne BjörkmanGösta Gustavsson, Kurt Andersson, Arne Karlander, Harry Johansson, Rune Johansson, Gudmar Johansson, Stig Nilsson, okänd- skyddsombud, Arne Sjöström, Lennart Olander, Karl Larsson, Sixten Holm, okänd.


Avtackning av Nisse Hellman, verktygsmakare. 1980

Start övre raden fr, vänster: Gudmar ,lohansson, Ove Rosqvist, Tommy Mårtensson, Sixten Holm, Sven Wickström, Kurt Andersson, Sten Karlsson, Rune-lappen Johansson, Bengt-Åke Andrsson, Sven Johansson, Rolf Haglund, Lennart Andersson, Sune Larsson, Kjell Olofsson, Herbert Karlsson, Erny Lundström, Börje Andersson, Valter Hillmeyer, L.Tervo , Stefan, Johansson, Håkan Forsell, Arne Karlander, Henry Johansson, Håkan Fassel, Erik Johansson, Lennart Olander, Ove Gregart, Nisse Hellman (pensionär), Rune Krus, Ivar Petersson, Olle Johansson, Karl-Erik Öhrberg, Tage Persson, Leonardsson, Sven Karlsson, Ivar Söderberg, Hasse Johansson, Bertil Jonsson, Lennart Östling, Tord Sjöberg och Lars Erkmar.


Engelska- lektion på ABF under ledning av Ruth Larsson
(Gift med Algot Larsson, Båda jobbade på Saab.
 

Stående från vänster:
Gunnar Svanström, okänd, okänd, Vidar Axelsson, okänd Sittande från vänster: okänd, Kalle Johansson, Ruth Larsson, Stenholm.


"Sme-pojkarna" från Överby, De rodde över Göta älv till jobben på Saab, Deras far Rickard Johansson var smed, men ingen tog över smedjan

    

Edmund  Johansson född  1902 anställdes 1940 Pension 1965.              flyg och rea
Petter     Johansson         1912                 1941              1977               flyg och rea
Kalle      Johansson         1914                  1939              1979               jiggservice
Gustav   Johansson         1917                  1939              1983               flygplan
Wilhelm Johansson         1920                  1939      flyttade till Nohab     flygplan
Gunnar  Johanssson       1924                   1944              1989               jiggservice


                                                         

 
 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!