Arkiv
    SAAB  Veteranerna

Återblick på framtagning av Karossen till SAAB 96

I början av 1957 beslutades att den 1 okt -59 skulle tillverkningen av bilar i Trollhättan mer
än fördubblas, då hade för år -56 tillverkats 6.320 bilar varav 5.620 SAAB 93.

Hugo Möller, Chef för Verktyg, jämte produktionsavdelningen sammanfattade i juli -57 vad
som krävdes för förändringar av karossen för att klara detta liksom de investeringar i
verktyg, pressar och lokaliteter som behövdes. Möller presenterade också genom
perspektivskisser, efter Sasonsskisser, hur han tänkte sig större plåtdetaljer och hur
sammanbyggnader av karossdelar skulle utformas Detta godkändes av styrelsen och
konstruktionsarbetet sattes igång i augusti 1957,

Då vi på karossidan och chassi enbart hade 3 konstruktörer under ledning av Ture Svensson,
behövde vi förstärkning och från Möller fick vi hjälp av 4 verktygskonstruktörer vilket gav
båda parter en nyttig inblick i uppkommande problem. Sixten Sason var också inte bara
formgivare utan en tekniker som bidrog med att arbetet gick fort framåt. Från Mallkontoret,
under ledning av Gösta Svensson, fick vi måttuppgifter och linjer på Karossens utsida.

Vi hade redan gjort klart konstruktion av framhängda dörrar, 93 F, (utan att ändra på
pressade detaljer ) och framdelen var ju avklarad med 93an. Det innebar att stylingen och
konstruktion kom att inrikta sig på tak, sidor, bagagelucka och en större bakruta och
naturligtvis anslutande innerplåtar. För att få bättre genomluftning av kupe'n tog vi upp ett
stort hål strax under takets anslutning i sidoplåten. Det såg besvärligt ut att täcka detta men
det löste Sason, tyckte vi, på ett elegant sätt men det var svårt att mäta och måttsätta den
skulpterade kåpan, så vi hänvisade formen till hans modell. Vi gjorde också en dold
dränering. Från utprovningssidan, dit även rallyåkarnas vilda framfart får räknas, fick vi
efterhand information hur kaross och chassi skulle förändras och förstärkas. Karossen kunde
breddas ca 20mm för att ge bakpassagerarna större axelutrymme och genom höjning av
taket bättre höjdutrymme. Större sidorutor och mer än fördubbling av bakrutan gjordes för
siktens skull, samtidigt fick vi ett betydligt större bagageutrymme. Gunnar Ljungström tog
själv aktiv del i konstruktionsarbetet och gjorde nästan dagligen en "runda" för att se hur
arbetet fortgick.

Feb. 1960 var 96-an ute på marknaden och det året tillverkades 19.391 96-or att jämföra
med 1957 då 9.847 93-or tillverkades =totala produktionen. Den totala produktionen 1960
var drygt 26.000 bilar- produktionen hade nästan 3-dubblats på 3 år.

Sason hade i mitten av SO-talet skissat på en herrgårdsvagn och gjort mindre skal modeller i
lera, vilket var brukligt Vi hade på karosskonstruktion fullt upp med 96an men på flygsidan
var det en nedgång efter det J 35 Draken var klar och under Stig Norlins ledning (han hade
varit bl.a. gruppledare för "skrovet" till Draken ) bildades där en grupp som konstruerade,
gjorde modeller och även tillverkade de första bilarna 1959. Stig Norlin med 2
konstruktörer, Ove Pärsson och Rune Fredriksson, kom till Trollhättan samtidigt som tillverkningen
flyttade hit och en viss anpassning till 96-an gjordes bl.a. infördes 96ans bakhjulsupphängning.
Stig och hans projektavdelning fick möjlighet att arbeta mer långsiktigt och ide'rik som
han var kom många unika Saablösningar fram, där de "självreparerande" stötfångarna inte
är att förglömma. Saab 95 blev också mycket uppskattad och det tillverkades totalt över
110.000 t.o.m. 1978.

Ännu en större karossändring skulle göras på 96an till 68- års modell. Nytt frontparti, större
vind- och bakruta och nya stötfångare. Genom att vi utökat antalet konstruktörer i samband
med 99ans framtagande hade vi kapacitet att ändra 96-an. Dock var beläggningen på
modellverksta 'n hög så grundmodellen flyttades över till Vickers i Newcastle, som skulle göra
klart modellerna för innerplåtarna och även tillverka verktygen. När vi, Karl-Erik Ståhlgren
och undertecknad, kom till Vickers med specialformade plåtmallar för att de skulle passa in
på flyget tvivlade vi på att detta skulle gå bra. Vi började med att skrapa gammal rost och
skräp på planskivan innan den var användbar att placera grundmodellen på. Vi jobbade där
semestern 66 med våra familjer i var sin husvagn i Whitley Bay alldeles vid kusten.

Flera SAAB-are jobbade på Vickers modellverkstad för kontroll av original- och
verktygsmodeller och trots en ganska nedsliten verkstad lyckades pressverktygen komma
fram. Totalt tillverkades över 547.000 96-or. 1979 tillverkades de sista.

Denna sammanställning är gjord av en sann SAAB-dyrkare som slutade 1990 efter 37
fantastiska år på Konstruktionsavdelningen.

Trollhättan April 2016

                       Dick Ohlsson

  

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!