Arkiv
    SAAB  Veteranerna

               Saab Halvorstorp 1972

Saab Halvorstorp invigdes den 27 mars 1972 av dir. Rolf Sandberg. Lokalerna övertogs från Cerbo som
tillverkade plastdetaljer till bla. läkemedelsindustrin.
Det blev en ganska omfattande renovering, som närmade sig ½ miljon i kostnad.
Det totala golvutrymmet omfattade c:a 3900 kvadrat meter varav 530 utgjorde kontorsutrymme.
Det blev plats för 31 bilplatser samt förråd och en mekanisk verkstad, som skulle tillverka riggar och andra hjälpmedel för utprovningen.

I början arbetade 115 personer totalt, av dessa fanns 70 i verkstaden och 45 på kontorssidan.
Saab H-torp hade också en egen matsal med plats för ett trettiotal gäster.
Utprovningsverkstaden sett från ingången.


Utprovnings verkstaden sett från förmans buren.

I denna byggnad skulle nu fyra utprovningsavdelningar dela på verkstads- utrymmet. Det var chassi,
inredning, kaross och bilel. Det byggdes även en elverkstad på 2 vån. för separatprov av eldetaljer på bilen. Här utprovades t.ex. torkare för strålkastare som Saab var först med i bilvärlden även värmedynor
för stolarna utprovades här också där låg Saab i framkant.

För att kontrollera alla instrument som användes av olika utprovnings avd. att de visade rätt värde och blev kalibrerade (vilket var ett krav från myndigheterna) bildades också en grupp som kallades Mätservice.


Här har vi en del av el-utprovningen på andra våningen i H-torp. Här bedrevs separatprov.

Fler grupper skulle rymmas i H-torp under åren. Verksamheten ”Vänern runt” flyttades till H-torp i april 1973.
Man skulle använda 8 bilar som det monterades provdetaljer på och som sedan utvärderades när bilarna
hade rullat 10000 mil eller mera bilarna skulle köras i 3-skift detta för att snabbt få fram eventuella fel på
detaljerna.


En annan grupp som bildades var ”Främmande bilar” där våra egna produkter jämfördes med konkurrenter i samma segment. Under en tid fanns också en projektgrupp vilken skulle utprova detaljer som var i ett tidigt skede t.ex. låsningsfria bromsar (1972). Den här gruppen ombildades senare till att
heta Komplettbilsgruppen.
I H-torp fanns också en grupp som arbetade med provbilsadministration d.v.s. ansvarade för alla provbilar
på tekniska avdelningen. Där fanns också en egen skrivcentral och en avdelning för inköp.
Avrustning av provbilar från tekniska avdelningen utfördes på H-torp av en grupp mekaniker.

Under 80-talet investerades mycket i H-torp bl.a. hydrauliska skakmaskiner som karossgruppen skulle
använda samt en EMC kammare som man kunde mäta magnetiska störningar i bilen också en ljus tunnel för utveckling av strålkastare investerades i.
När det var aktuellt med nya modeller eller strax före en ny årsmodell skulle släppas gjordes s.k.
sekretesskörningar nattetid från H-torp.

Verksamheten på H-torp avvecklades 1990.I slutet fanns endast förrådsverksamhet kvar .
Verksamheten i H-torp varade alltså i 18 år.


Här är de flesta som arbetade i H-torb samlade för att avtacka verkstadachefen Gösta Svensson som
skulle gå i pension januari 1974.

                Sture Gustavsson.

      

 
 

  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!