Medlemsservice
 
 
  Saab Veteranerna är en ideell organisation med syfte att främja Saab anställdas gemensamma intressen.

Årsavgiften för medlemskap är 100 kronor.
Betalas till bankgiro nr 5308-7375 efter anmodan.

Här kan du skicka följande blanketter till vårt sekretariat.

       -  Medlemsansökan,      
       -  Ändring av kontaktuppgifter
 för dig som redan är Medlem

       Vi vill gärna att du anmäler din E-mail adress,.
      
för att vi skall kunna hålla god kontakt med våra medlemmar.

Klicka på resp. formulärknapp, fyll i dina uppgifter och tryck på "Skicka".

Alternativt kan anmälan göras  till Göran Jönsson
Tel: 0520-97630   0702106641        Email: goran.joensson@gmail.com
 
    

Medlemsansökan till
Saab Veteranerna Trollhättan
 
    

Ändring / Komplettering av kontaktuppgifter i
vårt medlemsregister.
Saab Veteranerna Trollhättan
 
 


                                                                                         

 

 
[footer.htm]