Styrelse och Funktionärer


Styrelse:
 
    

Ordförande
Sten-Olof Göthberg
Motionsvägen 3
468 33 Vargön
0521-221923 0705-492656
 

 

 

V. Ordförande
Nils-Gunnar Svensson
Trädgårdsvägen 16
461 42 Trollhättan
0520-32313 070-5942167
 

    

Sekreterare
Göran Jönsson     
Munkebo Öresjö 4
46191 Trollhättan
0520-97630
070 2106641
 

 

V. Sekreterare
Hans Nilsson
Halvorsväg 216
461 44 TROLLHÄTTAN
0520-34675 070-1715447
 
 

    

Kassör
Kent Eriksson
Stridsbergsgatan 14 lg1102
461 32 Trollhättan
072-5856574
 

 

 

Suppleant
Gunnel Ekberg

Kungsgatan 77

46135 Trollhättan
070-7288957
 

     Suppleant
Pernilla Björck
Skillnadsgatan 5A
461 53 Trollhättan
070-223 72 05
 
   
 
STYRELSE OCH KOMMITTÉER 2018
  STYRELSE        
  Sten-Olof Göthberg        ordf. Motionsvägen 3 46833 Vargön 0521-221923 0705-492656
  Nils-Gunnar Svensson    v.ordf. Trädgårdsvägen 16 46142 Trollhättan 0520-32313 070 5942167
  Göran Jönsson,             sekr. Munkebo Öresjö 4 46191 Trollhättan 0520-97630 070 2106641
  Sture Erikson                v.sekr. Stockrosvägen 15 46153 Trollhättan 0520-73212 070 8281743
  Kent Eriksson,              kassör Stridsbergsgatan 14 lg1102 46132 Trollhättan   072-5856574
  Gunnel Ekberg              suppl. Kungsgatan 77 46135 Trollhättan   070-7288957
  Pernilla Björck                suppl. Skillnadsgatan 5A 46153 Trollhättan   070-2237205
           
  REVISORER        
  Björn Nilsson                revisor Verkstadsvägen 11 461 79 Upphärad 0520-441257 070-6280674
  Benny Åberg                revisor Norra gatan 10 46230 Vänersborg 0521-61543 070 6260408
  Lars-Olof Nilsson           suppl. Lövstigen 4 46158 Trollhättan 0520-17403 070 4799706
  Bo Nilsson                    suppl. Sandhemsvägen 120 46142 Trollhättan 0520-31973 073-3879109
           
  PROGRAMKOMMITTÉ        
  Uno Dahl                        samk. Smörsoppevägen 2 46154 Trollhättan 0520-73672 070 6277997
  Nils Gustavsson,           Hjortmossegatan 87 46151 Trollhättan 0520-31989 070 6302618
  Elisabeth Torssander Timmervägen 30 46158 Trollhättan 0520-373 50 070-835 42 40
  Niels-Uno Håkansson Bergkullevägen 244 46167 Trollhättan 0520-71749 073 1415512
  Inger Hagsér Myrgången 37 46162 Trollhättan 0520-705 73 070-314 38 87
  Göran Jönsson Munkebo Öresjö 4 46191 Trollhättan 0520-97630 070 2106641
  Bengt Dahlberg Solskensvägen 23 46159 Trollhättan 0520-79303 070-5490324
  Gunilla Svensson Soldatgatan 12 46162 Trollhättan 0520-37441 073 0735561
  Göran Kähler Myrgången 186 46162 Trollhättan 0520-73944 070-4606335
  Pernilla Björck Skillnadsgatan 5A 461 53 Trollhättan   070 -2237205
           
  MÖTESANMÄLAN        
  Pernilla Björck   Skillnadsgatan 5A 461 53 Trollhättan   070 -2237205
           
  LOTTERIKOMMITÉ        
  Nils Gustavsson Hjortmossegatan 87 46151 Trollhättan 0520-31989 070 6302618
  Morgan Jernstedt Lextorpsvägenv. 263 46164 Trollhättan 0520-70665 073 9322318
  Per-Henry Röed Tegelbruksvägen 158 46255 Vänersborg 0521-60749 073 1573150
  Sixten Söderström Hasselkulleg. 102 46162 Trollhättan 0520-17062 070 2509990
           
  VETERANMUSIKEN
Sture Gustavsson    kontaktpers.

Modhs väg 110

46155 Trollhättan

0520-74542

070 8674542
           
  GYMNASTIKEN        
  Nils Gustavsson      kontaktpers. Hjortmossegatan 87 46151 Trollhättan 0520-31989 070 6302618
           
  VALBEREDNINGEN        
  Kent Eliasson Lyckevägen 7 46194 Trollhättan 0520-424138 073 8050196
  Ingvar Johansson Kaggetorpsv. 219 46141 Trollhättan 0520-14268 070-5460560
  Lennart Jansson Mastgatan 14 46255 Vänersborg 0521-19542 070-9320918
           
  MUSEEKOMMITTÉN        
  Ove Gregart                   samk. Storegårdsvägen 63 46142 Trollhättan 0520-33305 073 8047247
           
 

ARKIVKOMMITTÉN

       
  Sten-Olof Göthberg          samk. Motionsvägen 3 46833 Vargön 0521-221923 0705-492656
           
 

WALLENBERGSSTIFTELSEN

       
  Sture Pettersson           samk. Stamkullevägen 287 46142 Trollhättan 0520-30734 073-6225421
           
  WEBMASTER        
  Olle Johansson Nornornas väg 8 46158 Trollhättan 0520-31663 0723-284841
           
  Saab s Veteranförening
  c/o Innovatum 
  Box 902
  461 29 Trollhättan
Ansvarig utgivare:
Göran Jönsson     
Tel.0520-97630
 
Webmaster:
Olle Johansson
Tel. 0520-31663
 

©
Eftertryck utan tillstånd förbjudes.
Citera gärna, men ange källa!