Bilaga 1963 Nr 1


 

 

       

 
  Månadens Bil(d)


45 år har gått mellan bilderna
Se reportage i Arkiv "Flickor bak i bilen"