Bilaga
 


1977-10-28

Avgaslaboratoriets andra etapp klarSå här ser exteriören på avgaslaboratoriets andra etapp ut.

I våras, närmare bestämt den 5 april, invigdes avgaslaboratoriets första etapp, en invigning som bl.a. uppmärksammades av chefen för Traliksäkerhetsverket Per-Olof Tjällgren.

Omedelbart efter invigningen startades arbetet på den andra etappen av bygget och när nu även den står färdig så är avgaslaboratoriebyggnaden komplett. Den andra etappen innebär i princip att den tidigare utprovningsverkstaden inne på industriområdet så gott som helt flyttar in i den nytillkomna delen med sin verksamhet. Den första etappen har en golvyta
på 1.100 m2. Den andra etappen omfattar 1.085 m2, vilket innebär att byggnaden totalt är på 2.185 m2.
Arbetsstyrkan uppgår till 15 personer.

För närvarande håller man på att färdigställa tillfartsvägen till byggnaden.


Här kommer utprovningsverkstadens personal att ha sin arbetsplats i fortsättningen.