Bilaga
 

2009-02-27

3 000 tågade för Saab


STÖTTAR SAAB. Många ville visa sitt stöd för Saab på Drottningtorget i går kväll. Strax under 3 000 enligt polisens
 uppskattning.


Näringsminister Maud Olofsson och övriga regeringen var huvudpersoner på Drottningtorget i Trollhättan i går kväll.
Talare efter talare krävde att regeringen agerar för att rädda jobben på Saab
- Vi har en regering som sviker. Vi kan inte acceptera det. sa Tomas Eneroth. Social demokraternas näringspoitiske talesman.
Också på andra håll i Europa demonstrerade bilarbetare i går. med samma krav på statliga stödpaket för att rädda jobben.


PÅ MARSCH FÖR JOBBEN. För Saab-arbetaren  kändes det helt  ratt att             Mona Sahlin (S) var en av de åtta
 tåga för Jobbet och Saabs framtid i går.                                                             talare som kämpade för att uppmuntra
"Vi har fel regering. Det är många som är sura på Maud Olofsson på Saab"           Saabs anställda och Trollhätteborna.