Bilaga
 

Saab 7 dagar  2007-03-07

             Upprustat EMC-labb i Trollhättan


                       
                         Det upprustade EMC-labbets uppgift i Trollhättan är att hitta elektriska och elektromagnetiska
                         störningar som kan uppstå i en bil. Mikael Svensson, ingenjör, och Hans-Peter Andrae,
                         engineering group manager för bland annat EMC-labben, testar utrustningen.


Valet stod mellan att lägga ner EMC-labbet i Trollhättan och samla alla labbresurser i Russelsheim, eller att rusta upp i Trollhättan och ha kompetensen på två platser.
GM valde det senare alternativet och investerade drygt två miljoner kronor på det nya EMC-labbet.


Samtidigt har alla labbresurser samlats under en hatt organisatoriskt istället for att vara utspridda på de olika enheterna.

EMC-labbets uppgift är att hitta de elektriska och elektromagnetiska störningar som kan uppstå i en bil, framförallt när den passerar en radiosändare. Idag är mobiltelefonen I den stora störningsrisken.

Att vi valde att satsa även i Trollhättan var for att underlätta produktutvecklingen här i Trollhättan, säger Hans-Peter Andrae, engineering group manager for bland annat EMC-labben.

Han påpekar att det inte kommer att göras någon validering av hel bil, den kommer att göras i det större labbet i Tyskland, men att labbet i Trollhättan genom uppdateringen mycket väl kommer att fungera i produktutvecklingen. Labbet kan också ta emot uppdrag från Powertrain, After Sales, Kvalitet och andra.

Labbet är också utrustat för att klara kraven på komponentutprovning, något som kommer att öka i framtiden. Komponenterna är lättare att hantera och ligger tidigt i utvecklingsprocessen.

- En fördel är att vi nu har EMC-kompetensen på två orter, säger Hans-Peter Andrae.

Det är främst fyra områden som ett EMC-labb används till:

     • få bort störningar orsakade av sändare
     • noise electronic, det vill säga få bort störande ljud
     • se till att alla elkomponenter kan arbeta tillsammans
     • eliminera uppkomst av statisk elektricitet

Det är framförallt uppgraderingen av mätutrustning och
mjukvara som kostar pengar, lokalerna är i stort sett de samma som tidigare.

- Vi ville ha likvärdig utrustning som Russelsheim, så att vi smidigt kan byta data med varandra, säger Urban Dahlgren, som ansvarar för det svenska labbet Fyra personer arbetar med EMC-labbet i Sverige och dubbelt så många i Tyskland, där labbet körs i två-skift.