Bilaga
 SAAB 7 Dagar 2003-05-14


Uppsägningarna inom Metall är klara

- Det skulle ha varit bra om förhandlingarna med Metall blivit klara tidigare. Men det tog en stund för oss att etablera vilka bemanningsmål vi skulle ha både inom tjänstemannaområdet och på kollektivsidan. Därför tog det längre tid än förväntat.
 
Allan Rothlind, Saab Automobiles personaldirektör, konstaterar att arbetsmarknaden i regionen är ganska god och att mänga av de Saab-anställda som sägs upp bör ha förutsättningar att hitta nytt arbete.

- Detta i kombination med de neddragningar vi aviserat har gjort att personalomsättningen på Metalls område har varit högre än vad vi förväntar oss.

533 från Metalls avtalsområde har sagts upp och enligt Allan Rothlind ligger bemanningsmålet fast.
   - Det målet fastställdes i mitten av februari. De siffrorna har inte forändrats

På tjänstemannasidan är diskussionerna igång om vilka som ska stannna kvar.
   - Det är ännu mera komplext att tillämpa principen om sist-in-först-ut bland tjänstemännen än på kollektivsidan, säger Allan Rothlind. Det handlar mycket om att ta hänsyn till många olika kompetensområden i diskussionerna med PTK-L L.

Målsättningen är fortfarande att de förhandlingarna ska kunna avslutas inom några veckor.
  
   Allan Rothlind, personaldirekt tror att många av de
   som sägs upp har chanser att få jobb i regionen.


Verkstadsklubbens ordförande:
”Vi lyckades få ned antalet”


Nu är det klart vilka som sägs upp på Saab Automobile inom Metalls avtalsområde.
Paul Åkerlund, verkstadsklubbens ordförande, är nöjd.

 
 - Givetvis är en sån här sak alltid tråkig men jag är nöjd med att vi lyckades få ned antalet uppsagda jämfört med det varsel som Iades i slutet av november och tilläggsvarslet som kom sedan (totalt 905). Nu slutade det på 533 på vårt avtalsområde.

Förhandlingarna har också haft hjälp av att den frivilliga avgången har varit större än normalt.

 - Vi har haft en omsättning på ungefär 13 procent hittills under året, säger Åkerlund. I fjol var personalomsättningen ungefär drygt åtta procent. Men många har förstås valt att gå till andra jobb i det här läget.

Han säger att uppsägningarna till största delen följt principen sist-in-först-ut.

 - Företaget ville göra betydligt fler undantag än vad som slutligen blev resultatet, säger Paul.  Han är glad över att den här processen är slut.

 - Jag tror att alla medlemmarna tycker att det är skönt att väntan är över. Det har blivit fördröjt och det beror på att företaget, särskilt när vi förhandlade om organisationen, inte hade alla uppgifter i ordning.
   
   Paul Åkerlund, verkstadsklubbens
   ordförande.

 SIF:s klubbordförande:
”Det finns många stötestenar”

Förhandlingarna om vilka tjänstemän som ska lämna Saab Automobile är i full gång och har så varit ett tag.
Lars R Johansson, SIF-ordfö-rande, konstaterar att det nu är nere på individnivå och att det finns många stötestenar.

 
- Egentligen är varje individ som hamnar utanför principen om sist-in-först-ur en stötesten, säger han. Företaget vill göra många avsteg från den principen.

Det låter som om det skulle kunna dra ut på tiden.

- Det borde vara klart inom några veckor, men allt beror på hur förhandlingarna går. Det är ju ett stort varsel och vi är fortfarande i inledningsskedet men några veckor känns ändå som en rimlig tid

Men hur många veckor "några” är kan inte Lars R Johansson säga:

- Det är omöjligt att veta i dag
     
     Lars R Johansson, SIF-ordförande.