Bilaga
 

Saab Idag nr 4 2000-02-03

Nya karossfabriken växer fram

               
                 Den nya huskroppen blir 34 meter hög, 108 meter lång och 25 meter bred.

Alla markarbeten är nu klara och stommen har börjat resas för Karossfabrikens nya byggnad.
-Det har följt plan hittills, säger chefen för Produktionsberedningen i Kaross, Freddy PJoj.
Huset kommer att stå klart innan semestern i år och kom mer då att inrymma ny entré, karossfabrikens infocenter och kiosk.

-Vi kommer att börja installationen av processutrustning i den nya byggnaden under hösten, och seriestarten av Saab 9-5 är i januari 2001. Detta är startskottet för totalt fem paket varav nybygget är paket nummer ett. I de fem paketen kommer det att installeras totalt 280 robotar.

Leverantörs valet har genomgående fungerat bra, berättar Freddy, och påpekar att tre av de fem " leverantörspaketen"är svenska. Rullbanor och robotar kommer från en firma i Göteborg. Leverantörsvalet har skett via General Motors Global Sourcingorganisation, som söker lämpliga leverantörer runt hela klotet.

Ökad kapacitet
-Vi har ingått i ett av GM:s "creativity team" for den här processen. Utrustningen ingår i ett större GM-paket, vilket gjort att vi fatt ett fördelaktigt pris. Creativity teamen innehåller folk från olika produktionsberedningar och inköpsavdelningar inom GM och koncentrerar sitt arbete till inköpen inför ett särskilt projekt. I och med den nya karossfabriken kan Saab att öka produktionskapaciteten med 20 procent och samtidigt göra det möjligt att bygga fler olika karossvarianter i ett flexibelt huvudflöde. Den nya huskroppen blir 34 meter hög, 108 meter lång och 25 meter bred. Den kommer att ha en total golvyta på 12 500 m', där produktionen kommer att bedrivas i tre olika plan med tillhörande transport- och buffertplan, vilket innebär att huset byggs i fem våningar.

Thorbjorn Jonsson Trollhättan