Bilaga
 

1999-09-30

Gunnar Ljungström - in memoriam
 


Gunnar Ljungström, en av de mest betydelsefulla personerna för Saab genom tiderna, har lämnat oss. Gunnar Ljungström värden ledande utvecklingskraften när Saab gick in i bilindustrin på 1940-talet. Han gjorde de första utredningarna och ritade de första skisserna av den bil som skulle bli ett komplement till Saabs flygplanstillverkning.

Hans mål var att skapa en aerodynamisk. lätt, framhjulsdriven, säker och tidlös bil. Han var mycket framsynt när han lyfte in viktiga delar av flygplansteknologin i våra första bilar. Framhjulsdnften gav bilarna väsentigt högre stabilitet och körsäkerhet än traditionell bakhjulsdrift. Han var först i bilhistorien att medvetet föra in säkerhet i konstruktionsarbetet, bland annat genom att förstärka karossen så att den bättre kunde klara kollisioner.

Gunnar Ljungström var en mycket praktiskt orienterad tekniker som själv gjorde beräkningar, konstruktioner och prototyper. Dessutom lade han upp riktlinjerna för produktionen av den allra första bilen. Ända fram till pensioneringen 1970, skulle hans arbete prägla den tekniska utvecklingen av Saabs personbilar.


    

Gunnar Ljungström var en av de mycket lä människor som behärskade hela produkten. Han fick IVA:s stora guldmedalj för ... en sällsynt förmåga att snabbt bedöma komplicerade problem ... och han har med relativt små insatser av personal och materiel kunnat genomföra ett förnämligt ut vecklingsarbete på ett för vårt land viktigt industriellt fält. Som förste svensk utsågs han 1983 till hedersmedlem i Society of Automotive Engmeers, världens mest ansedda organisation för tekniker inom transportområdet. Även efter pensioneringen visade han stort intresse för Saab i både medgång och motgång. Jag hade bara förmånen att få möta honom vid ett enda tillfälle, vid Saabs 50-årsjubileum 1997. Däremot vet jag att många av våra medarbetare minns Gunnar Ljungström med stor aktning, inte enbart för hans enastående framåtanda, kritiska tankande och tekniska begåvning, utan också för den omsorg han visade människorna i sin omgivning.

Gunnar Ljungströms kunnande var unikt och vi på Saab är än idag mycket tacksamma för att han valde att dela med sig av det kunnandet till just oss. Trots att han nu är borta, lever resultaten av hans arbete i allra högsta grad i vårt sätt att utveckla och producera bilar.

Peter Augustsson
v VD Saab Automobile AB