Bilaga
 

1993-12-09

   Sonett nummer ett
 
  
          Lars-Olov Olsson. Gösta Svensson, Olle Lindkvist, Arne Frick, Fredriksson. "Scharmis" och Elis Olsson heter
          pojkarna som står uppsträckta bakom bilen. Och bilen, det är ingen mindre än prototypen nr 1. den gula, av Saab
          Sonett 1, som stod klar 1956. Senare tillverkades en serie om fem stycken bilar hos ASJ i Linköping, Totalt har
          alItså sex stycken Sonett ettor sett dagens ljus. Vad Fredriksson hette i förnamn eller vad "Scharmis" egentliga
          namn var framgår inte av den kortfattade anteckningen på bildens baksida. Kanske någon av läsekretsen vet besked?