Bilaga
 

1992-09


David Hermans avgång gav eko i media

I början av juli - under industrisemesterns första dagar - kom beskedet att David Herman antagit erbjudandet att bli chef för GM-ägda Opel i Tyskland. Och några dagar senare lämnade han Trollhättan för att tillträda sitt nya jobb i Russelsheim.

Det har hänt mycket kring Saab och David Herman under hans korta tid på chefsstolen i Trollhättan. Han har haft lätt för att umgås med massmedia och förekommit flitigt i spalterna. Och givetvis uppmärksammades hans avgång med stora rubriker.

”Trollkarl och charmtroll” hade Trollhättans Tidning som rubrik på ledarplats. Och tidningen konstaterar att det finns goda förutsättningar för efterträdaren att ratta Saab till framgång.

”Svensk bilindustri och Trollhättan förlorar något av ett industrins charmtroll när David Herman nu styr iväg mot nya djärva mål.

Man kan också kalla honom för något av en bilvärldens trollkarl, som på drygt två år lyckats genomföra nödvändiga rationaliseringar, som ett tag verkade vara så drastiska att det var förvånande att svensk fackföreningsrörelse inte slog bakut.

Efter första kontakten med svensk arbetsmarknad, då David Herman
inte skrädde orden när det gällde att påpeka det som han ansåg var fel, har det tydligen utvecklats till ett samförstånd som möjliggjort de ingrepp i produktionen och inte minst i marknadsföring som var nödvändigt för att få Saab på god bättrlngsväg.”

                                   
                                David Herman hade lätt för att charma pressens representanter.


Svek mot Saab
”Hermans avhopp svek mot Saab” hade Svenska Dagbladet som rubrik på näringslivssidan. Krönikören Lasse Swärd menar att Hermans beslut att gå över till Opel är ett hårt slag för Saab då verksamheten ännu inte börjat gå med vinst, ”David J. Herman införde en helt ny lednlngsstil i det tidigare så tillknäppta företaget. Han hann knappt installera sig förrän han offentligt talade om kommande modellplaner;

Saab skulle bli effektivaste fabriken i Europa, Saab skulle visa svarta siffror om ett par år, Saab skulle komma med tre helt nya modeller under 1990-talet.

I USA talar en företagschef pä det viset. Men inte i Europa, särskilt inte i Sverige och absolut inte i ett Wallenbergföretag.

Men det visade sig att det var Just denna typ av ledare det då, så hårt
pressade Saab behövde”,

Göteborgs Posten hade tagit fasta på David Hermans uttalande om att Saab går mot ljusare tider; ”En förväntad produktionsökning kommer att medföra 500 nya arbetstillfällen på Saab i Trollhättan inom de närmaste åren, anser avgående VDn David Herman”.

- ”Mycket återstår att göra men grovjobbet år klart och snart kommer tidpunkten då det hårda arbetet ger resultat, menar han.

När personer i dagens ledning för Saab ger sin bild av vad David Herman betytt så nämns bland annat hans styrka att ge hela företaget ett självförtroende - vi kan själva lösa problemen,

Hermans vägval gick ut på att Saabs samtliga verksamheter skulle koncentreras till Trollhättan och den nya fabriken i Malmö lades ner. Dessutom har Saab sålt en del verksamheter, bland annat stolstillverkningen.

Dessutom intensifierades produktutvecklingen och produktionen i Trollhättan har genomgått stora förändringar där arbetstiden för varje bil dragits ner dramatiskt”.