Bilaga
 
1991-10-18


  Bo Andersson
    17 Saab-leverantörer
    har nu fått GM-order


Genom Saab Automobiles försorg har 17 av Saabs leve- rantörer, under det senaste aret, blivit antagna som leverantörer av General Mo- tors.
Av dessa är sju svenska, sex finska, två danska, en norsk och en japansk. De order som dessa företag fått av GM uppgår totalt till cirka 600 miljoner svenska kronor.

-Vi är stolta och glada att våra leverantörer vinner affärer hos GM. Det stärker både dem och oss. säger Saab Automobiles inköpsdirektör Bo Andersson i en kommentar.

Fem till följer Inom ett halvår tror Bo Andersson att ytterligare fem Saableverantörer fått GM som kund. Det skulle innebära ett totalt ordervärde på cirka I miljard svenska kronor.

Det motsvarar ungefär hälften av Saab Automobiles inköp i Sverige under ett år.

Saab Automobile inngår i GM:s C globala inköpsnätverk med ansvar för leverantörer i Norden (Sverige, Norge. Danmark och Finland) och fjärran östern.

Ansvaret består i att föreslå lämpliga leverantörer och att se till au antagna företag uppfyller ställda förväntningar på kvalitet, service och pris.

- Det är en styrka både för Saab Automobile och våra leverantörer att de också levererar till GM. säger Bo Andersson, och fortsätter:

- De får en stärkt ställning genom att de får fler kunder och vi gynnas på sikt genom bättre priser då de får utnyttja sin produktionskapacitet bättre.

THOMAS SCHULZ