Bilaga
 

VIPS Nr 1 1991-03
 
   SVERIGE
      UNIKT

David Herman, chef för Saab Automobile,
har talat i bilstaden Detroit.


David Herman, chefen för Saab Automobile, har varit i bilstaden Detroit och talat på en kongress arrangerad av Automotive News, den ledande tidningen för bilbranschen i USA. - Inget annat land i världen med 8,5 miljoner invånare har två personbils- och två lastbilstillverkare - där är Sverige unikt. Det arvet ska Saab Automobile ta vara på, sade David Herman.

Han poängterade att både Saab-Scania och GM såg Saab Automobile som ett självständigt bolag, som dock ska utnyttja de bägge ägarnas resurser för att få ner kostnaderna, utnyttja produktionsapparaten och fullfölja produktutvecklingen.

- När det gäller den höga sjukfrånvaron i Sverige hjälper det inte att ändra produktionsuppläggningen. Orsaken är istället ledningens attityd, förhållandet till de anställda och, i viss mån, det sociala systemet i Sverige

Vi vill ha en organisation där varje anställd känner att de är med i laget. Lika viktigt är också möjligheten att kunna belöna de anställda som skaffar sig större färdigheter med högre lön.