Bilaga
 

1990-12-21
            

                                      
                                                                      Paul Åkerlund

Paul nu Metall-bas?

Saabs verkstadsklubbs valkommitté har nomine- rat Paul Åkerlund till ord- förandeposten.

Vid årsmötet i mars nä- sta år går nuvarande ord- förande Börje Nygren i pension och då ska hans efterträdare väljas.

Varje är i december håller Metalls iepresentantskap ett möte där val- kommittén föreslår representanter till olika poster inom Metall.

Vid mötet nominerades Paul Åkerlund till ordförandeposten.
- Eftersom valkommittén och representantskapet har enats om att nominera Paul Åkerlund blir han också ordförande i mars, menar Jorma Lehti som är sekreterare i Metalls styrelse.

KATARINA ERHARDSSON