Bilaga

  1989

Ny Modell- och Prototypverkstad                                                                         


Modell- och prototyptillverkningen har delats upp i två enheter samtidigt som de har flyttat in i nya moderna lokaler vid det Tekniska centrumet,
I den nya organisationen kommer beställningar från konstruktörerna att prioriteras, men man kommer även i fortsättningen att hjälpa produktionen med vissa jobb.
Vi vill att konstruktörerna ska vända sig till oss för att på ett tidigt stadium verifiera sina konstruktionslösningar, säger Göran Ejbyfeldt, som är nybliven chef för Modelltillverkningen.
Det skulle bidra till att sänka utvecklingskostnaderna, Om vi dessutom utnyttjar våra nya verkstäder, utrustningar och personal effektivt kan vi ta hem en del jobb som nu görs externt, tillägger han.
             
               
                 Det här är ett drömjobb, säger modellsnickare KarI-Erik Pettersson.
                 Karl-Erik gör modeller av konstruktörernas ritningar.