Bilaga

 1989-10-27

Malmö:    Vilken invigning!                                                                            


Malmöfabriken blev ordentligt invigd förra veckan,
Först besöktes den nya fabriken av 200 journalister från hela världen,
På fredagen var det invigning med pompa, ståt och speciellt inbjudna hedersgäster,
På kvällen var det fest för anställda med respektive,
Under lördag och söndag kom 25 000 personer till öppet hus på fabriken.

              
               Chefen för Malmöfabriken Henry Selenius fick ta emot presenter under invigningen Anders Molinder
               överlämnade "starthjälp" från Monteringsfabriken i Trollhättan.