Bilaga
 

1988-05-06

Nytt motorlaboratorium invigt


I förra veckan invigdes motorlaboratoriets etapp II vid Tekniskt Center av platschef Rolf Sandberg.

Den nya utbyggnaden innehåller bl a fem provrum med motorprovbänkar som är utrustade med ett kassettsystem som gör det enkelt att snabbt byta motorer vid varje provningstillfälle.

Motorlaboratoriet som invigdes 1986 har nu utökats med 3 200 m2. Utprovningen av motorer sker dels i laboratorier och dels i verklig miljö med provdetaljer monterade i provbilar.

— Scania i Södertälje utvecklar och tillverkar grundmotorn och vi arbetar med anpassningen och utveckling av motorn i bilen. Med de nya motorprovbänkarna kan vi göra liknande prov som de gör i Södertälje, dvs provning på separat motor i rigg, säger Torsten Anderlind, som är chef för motorutprovningen inom Teknisk utveckling.

I motorprovbänkarna kan man simultant mäta och variera värden som prestanda — effekt, moment och temperatur- i kylvätska och i olja samt bränsleförbrukning och avgasprov m.m. Till varje provbänk finns en kördator kopplad. Via datorn går det att exakt reglera olika driftsförhållanden för motorn. Mätvärdena behandlas i en analysdator och resultaten
kan läsas av fortlöpande i form av tabeller och diagram. Det finns dessutom rum för separata riggprover och rum med provceller där motorn kan köras utan belastning. Här kan man bl a testa startmotorer, generator och AC-styrservopump.

— Vi måste göra allt fler separata prov för att få fram underlag för beräkningar och därmed kunna sålla bort mindre lyckade lösningar på ett tidigt stadium, fortsätter Torsten.

— De nya lokalerna är anslutna till ett omfattande värmekyl och ventilationssystem vilket inte minst är viktigt för personalen ur arbetsmiljösynpunkt men också för provningarna.

       
    Platschef Rolf Sandberg invigde del nya            Willy Bengtsson visar den nya datorutrustningen under invigningen.
    Motorlabbet.