Bilaga
 

1987-01

                 

Trollhättans ingenjörsklubbs Årsmöte på Saabs Ljudlabb

Årsmötet 1987 hölls på Saab-Scanias ljudlaboratorium, på företagets Tekniska centrum och hade lockat uppemot 100-talet deltagare. Ingenjörsklubben fick en helt ny styrelse: Henrik Gustavsson, Saab-Scania valdes till ny ordförande och Torkel Sölve, Trollhätte Kanalverk, nyvaldes till vice ordförande. Lars Berggren, Vattenfall Västsverige, blev ny sekreterare och Kenneth Hansson, Saab-Scania ny skattmästare. Olof G Janson, Trollhättans kommun valdes till ny ledamot.
Årsavgiften kvarstod vid 25 kronor per år.Totalt hade klubben nu 476 medlemmar.

Kvällens föredragshållare var chefen för ljudlabbet, den smått legendariske Olle Johansson, "Ljud-Olle". Han inledde med en allmän redogörelse för hörselns betydelse för varning, kommunikation och social funktion. Han fortsatte med att berätta om hur buller påverkar människan i form av hörselskador, illamående och trötthet, och redogjorde också för hur ljud uppkommer och varierar.
Ljud kan, som han uttryckte det, informera, irritera och imponera. Något som i bilsammanhang är mycket viktigt. Man vill inte ha skrammel eller klonkande ljud när man stänger bildörren - ljudet ska signalera kvalitet. Men det får inte vara för ljudisolerat heller - när man drar på med en sportig bil som Saab, ska man höra ett kraftfullt, lagom högt ljud från motorn.

Efter den allmänna genomgången fick deltagarna i tre grupper information av specialiserade medarbetare på ljudlabbet.
Det handlade om hur man arbetade med ljud från motorn, från karossen och i kupén och om beräkningsmetodik för ljud.

Rätt ljud, inte oljud

          
            Saab-ljudet kunde bland annat festas i ett ekofritt rum inom ljudlaboratoriet.