Bilaga
 


Vindrutan NR 1026 — 12 DEC 1986


The Long Run i Talladega:

      Olles tuffa utmaning som
      fick bilvärlden att häpna!


Det kändes enormt skönt när jag passerade drömdistansen 100 000 km i den snabbaste av våra tre Saab 900Q Turbo 16 på Talladegabanan och allt hade gått bra. Det var en tuff utmaning, men Vi måste sticka ut hakan ordentligt för att hävda oss i den hårdnande konkurrensen mellan världens biltillverkare!

Så kommenterar Olle Granlund, ansvarig för drivaggregatet inom Teknisk Utveckling vid Saab-Scania i Trollhättan, långtidstestet ”The Long Run” som nyligen kördes på Alabama International Motor Speedway i Talladega, USA.

                            
                              På med hjälmen och ut på banan för att ta de sista varven! Olle Granlunds dröm är på väg
                              mot sin uppfyllelse efter två års ihärdigt arbete. Om några minuter ska han notera ett
                              världsrekord på 100 000 km för standardbilar i den snabbaste Saab 9000 Turbon på
                              Talladegabanan.

Ingen tvekan att det känns skönt. Det är nämligen just Olle Granlund söm tog initiativet och övertalade företagsledningen att anta denna i bilvärlden helt unika utmaning
- att helt öppet inför pressen och allmänheten kvalitetstesta vår standardmodell Saab 9000 Turbo 16 på tuffaste möjliga sätt och visa vad våra produkter idag står för!

Hur kom du pä den ”galna” idén att med tre Saab 9000 Turbo köra 100 000 km dygnet runt med gasen i botten och dessutom notera 21 internationella rekord varav två världsrekord?

- Vi kör ju normalt högfartsprov i Italien, berättar Olle. Eftersom resultaten har varit mycket bra de senaste åren tyckte jag att vi skulle kunna berätta om det för omvärlden genom att köra ett liknande prov med standardbilar och göra det som andra biltillverkare inte har vågat göra. Att köra provet öppet inför pressen och allmänheten.

För två år sedan skrev Olle ihop ett PM om ett öppet utvecklingsprov som även skulle kunna användas för sales promotion.

— PM: et gick sedan fram och tillbaka mellan mig och företagsledningen och för ett år sedan fick vi tillstånd att köra ett förprov för att undersöka förutsättningarna även i detalj.

Talladega
 E9 SSU hade under tiden undersökt vilka banor vi skulle kunna köra på. Normalt kör vi våra långtidsprov på Nardo-banan i södra Italien men den är ju så fullbokad att det är omöjligt att komma in. Där ligger ju hela Europas bilindustri och kör. Vi kontrollerade även Monza-banan i

     
       Drömgränsen 100 000 km är nådd på rekordhastighet 213.299 km/h. Rolf Sandberg. chef for Utvecklings- och
        produktionssektorn inom Saab Personbilsdivisionen sköljer världsrekordbilen med champagne.norra Italien men den var i för dåligt skicka liksom andra banor i Europa, berättar Olle.

— Då hamnade vi på Talladegabanan i USA vilket nog var ett bra val med tanke. på att USA är vår största och viktigaste marknad idag.

— Jag reste dit först för att titta på banan och diskutera möjligheterna att köra, vad det skulle kosta osv. Sedan körde vi förprovet i oktober i fjol — 20 000 km utan några som helst problem. Det slutliga beslutet om ”The Long Run” fattades sedan i samband med den internationella bilutställningen i Geneve i februari i år.

Omfattande förberedelser
Från den dagen beslutet fattades började förberedelserna på allvar.

— Det finns oerhört mycket att tänka på inför ett så extremt tufft prov. Man måste tänka efter före och ta hänsyn till allt som eventuellt kan hända och vara väl förberedd på det mesta, säger Olle som också blev ansvarig för projektet. Det har helt enkelt varit en jätteapparat.

Lagarbete
— Jag gjorde en tidsplanering och bildade en projektgrupp på en gång, berättar Olle. I gruppen ingick Kent Johansson, som har haft ansvaret för framtagning av bilar, upprättande av servicescheman osv. Bo Swaner tog hand om depå, mekaniker och transporter och Brage Sundström ansvarade för förare, kontakt med myndigheter, t ex F1SA, Svenska BiIsportförbundet, NASCAR osv.

— Vi har också haft mycket god hjälp av våra kollegor vid Saab-Scania of America. Bl a Steven Rossi, Ove Hasselberg och Mary Knowlton hår ställt upp helhjärtat för provet.

Bestämmelserna genomgicks
Innan det hela kom igång hade Brage Sundström också besökt FISA (Internationella Bilsportförbundet) i Paris för att titta på bestämmelser och se vad det fanns för rekord att slå.

- Det fanns bara några rekord som Ford hade gjort med en specialpreparerad bil år 1963 förutom Mercedes rekord körning 1983
även det med en specialtrimmad bil. Nu fick vi FISA att gå genom bestämmelserna för standardbilar så att vi verkligen visste att vi gjorde rätt. Det krävdes en hel del diskussioner och klarlägganden med dem, berättar Brage.

— Sedan utsågs Svenska Bilsport förbundet i Sverige och NASCAR i USA som kontrollanter för oss. De förstnämnda valde slumpmässigt ut bilarna som skulle användas. NASCAR fanns med på banan i Talladega. Dess representanter svarade för räkning av antalet varv och tidtagning. Dessutom fanns det i depån hela tiden kontrollanter som protokollförde alla åtgärder och kontrollerade att vi inte gjorde något otillåtet med bilarna.

85 kg reservdelar
Varje bil Fick ha med sig reservdelar som motsvarade 5 procent av bilens tomvikt + 20 kg ( = 85 kg).

— Det är mycket viktigt att man väljer rätt: delar som eventuellt kan gå sönder och som inte kan lagas på plats, t ex en generator, startmotor, elektronik osv.
— Vi fick också i förväg göra listor över delarna som varje bil skulle ha med sig. NASCAR-personalen kontrollerade sedan att innehållet i reservdelslådan i varje bil överensstämde med listan.

”Problem”
— En bil som körs 100 000 km med full gas — drygt 220 km/h — på en doserad bana utsätts för enormt stora och även onormala påfrestningar. Det är något som nästan aldrig händer med en bil som körs i trafiken utanför provbanan.

— Vi fick t ex byta bränslepump. Den gick torr i kurvorna eftersom bensinen slungades ifrån den av centrifugalkraften när tanken började bli tom. Det var därför vi var tvungna att minska antalet varv mellan tankningstillfällena, berättar Olle.

— Den mest omfattande reparationen var byte av cylinderlock på grund av en bränd avgasventil. Detta hände på samtliga bilar efter ca 70 000 km. Bidragande till den här skadan kan ha varit de höga avgastemperaturerna som erhölls stundtals då motorn gick mager på grund av bensinbrist, berättar Olle.

— Anledningen till att vi bytte cylinderlock var att tjäna tid. Enbart byte av den brända ventilen hade tagit betydligt längre tid. Här gällde det att spara sekunder!

— Alla reparationerna som gjordes är tillåtna enligt reglerna och de kontrollerades och registrerades av NASCAR-kontrolIantema.

Motorpressen på plats när provet flaggades av
Alla bilarna passerade 100 000 kilometer under natten mellan söndagen den 26:e och måndagen den 27:e oktober, men körningen fortsatte till måndag eftermiddag för att ge de inbjudna motorjournalistserna möjlighet att studera aktiviteterna på banan och i depån. Då satte Saab-mekanikerna bl a ett nytt rekord på 2 000-milaservice — 2 minuter och 18 sekunder. Först klockan 16 lokal tid flaggades provet av när alla tre bilarna passerade ”mållinjen” vid tidtagnings- och varvräkningstornet.

Bilarna kördes sedan upp på ”prispallen” där avslutningsceremonierna — tal bl a av direktör Rolf Sandberg samt av Bob Sinclair, chef för Saab-Scania of America och musik av Talladegas ungdomsmusikkår — ägde rum. Och champagne förstås!

Efteråt bjöds all personal och pressen på en barbecue-fest i bästa amerikanska stil med levande country and westernmusik på banan.

Pressen fick provköra
Under tisdagen fick motorjournalisterna — med Expressens Lennart Öijesten i spetsen — själva provköra de tre Saab 9000 Turbo på banan, med assistans av bl a Saabs rallyveteran Erik Carlsson, Tore Gustafsson m fl. En tuff upplevelse tyckte alla.

PR-filmer
Utöver Saab hade även våra samarbetspartners — Pirelli, Shell och Garret — var sitt filmteam på banan under provet. Av dessa tre var Garret snabbast. De kunde nämligen visa en färdig PR-film om Talladegaprovet på tisdag kväll på avslutningsbanketten! Pirellis film är också färdig och Saabs film om ”The Long Run” beräknas ha sin premiär i kväll för personalen som på olika sätt deltog i Talladegaprojektet.

    
       Måndagen den 27 oktober kl. 16.00 flaggas The Long Run officiellt av vid ”mållinjen” utanför varvräkningstornet.

     
       Vid den pampiga avslutningen på banan bl a spelade en musikkår från Talladega, som bestod av ett femtiotal ungdomar.