Bilaga
 

1985-08-30_vr968

Saab-Scanias Veteranförening firade 10-årsjubileum

Med festmiddag, sångunderhållning av Sonya Hedenbrall och allmän dans firade Saab-Scanias Veteranförening sill 10-årsjubileum förra torsdagen. Festligheterna ägde rum i Parkhallen i Troll- hättan.

Over 400 av Saab-Scanias alla inbjudna veteraner fanns på plats i Parkhallen förra torsdagen när företaget bjöd sina pensionärer på festmiddag.

Veteranerna önskades välkomna av Saab-Scanias platschef i Trollhättan, direktör Rolf Sandberg, som även högtidstalade under middagen. Han beskrev företagets utveckling och uttalade ett särskilt tack för veteranerna som genom sina arbetsinsatser tidigare har lagt grunden [ill dagens framgångar.

Jubileumsgåvan som Roll Sandberg överlämnade till föreningen innebär att veteranerna får fritt disponera en Saab-bil i sin besöksverksamhet, dvs när de gör hembesök hos Saab-veteraner som på grund av begränsad rörelseförmåga eller annat skäl inte kan delta i veteranföreningens aktiviteter.

SALF-klubbens ordförande Svend Thomsen överlämnade personalorganisationernas gemensamma penninggåva till veteran föreningen. Föreningens ordförande Vidar Axelsson lackade i sitt tal för gåvor  och den goda middagen samt lör det sättet som Saab-Scania ställer upp för sina pensionärer. Han önskade även företaget lycka till i framliden.

Den högtidliga jubileumsstämningen smälte snabbt när Sonya Hedenbratt kom Igång med sitt uppskattade sångprogram. Och till slut när det var dags för allmän dans fylldes golvet snabbt av pigga och alerta Saab-veleraner.

       
         Förs! blev del högtidliga tal och jubileumsstämning när Saabveteranerna firade sin förenings
        10-årsjubileum med festmiddag, sångunderhållning och dans i Parkhallen i Trollhättan.

                
                 Den högtidliga jubileumsslämningen smälte snabbt när Sonya Hedenbratt kom
                 igång med sitt uppskattade sångprogram. Och när del sista inslaget i programmet,
                 den allmänna dansen började, fylldes golvel snabbt av pigga och alerla Saab-veteraner.