Bilaga
 

1985-06-28

I pollentider:

Unikt Saab-filter

minskar allergibesvär

Allergi iir en av de vanligaste sjukdomarna. Var femte svensk har någon form av allergi. Under våren och försommaren då många växter ger ifrån sig pollen är besvären vanligast, men pollen förekommer ända fram till förhösten. Som ett led i försöken att lindra allergikernas besvär standardmonterar Saab kupéluftfllter som tar bort alla typer av pollen i Saab-Lancia 600, Saab 000, Saab 9000 och Lancia Prisma. Den första filterförsedda Saab 900 kom redan som 1979 Ars modell.

I bilar förekommer filter för att skydda känsliga delar av motorn mot föroreningar -luft filter, oljefilter och bränslefilter. Länge var däremot förare och passagerare oskyddade mot dammpartiklar och liknande. När Saab 9(X) introducerades i maj 1978 fick också världens första effektiva kupéluft filter sin premiär. Före introduktionen lät Saab-Scania Universitetet i Linköping prova filtret praktiskt. Undersökningarna visade att det är mycket effektivt.

Vid en genomströmning av 1000 liter luft/minut fastnade alla pollenkorn trots att man vid provet använde en pollenkoncentration som sällan förekommer naturligt. Vid proven användes björk och timotejpollen i storlek 2—4 hundradels mm,

Vidare visade proven att filtret — en 10 cm tjock glasullsmatta indränkt i en speciell olja — förutom allt pollen också renar kupéluften från partiklar större än 5 tusendels mm, olja och sot samt vissa bakterier.

Den här typen av kupéluftfilter är standardutrustning i Saab 900 och Saab 9000 samt i Saab Lancia 600 och Lancia Prisma.

I Saab- och Lanciabilar med kupéluft filter skyddas de åkande från allergisjukdomarnas besvär hos hösnuva, nysattacker, astmaanfall och irriterade ögon. Föraren undgår nedsatt förmåga att köra på ett trafiksäkert sätt och komforten ökar,

Saabs unika kupéluft filter har emellertid fördelar även för icke-allergiker, Det minskar också problemet med vägdamm på instrumentpanelen och den besvärliga oljefilmen på vindrutans insida som stör sikten särskilt vid mörkerkörning.

                   
                     Saabs kupéluftfilter tar effektivt bort alla pollen samt damm, olje, sot och andra föroreningar.
                     Vid byte är skillnaden mellan använt filter (närmast kameran) och nytt filter så här stor.