Bilaga
 

1984-06-08_vr916

Saab 9000 — en stjärna är född!
Så har då Saab 9000 presenterats för världen — som tagit emot denna nya nya bil på ett mycket positivt sätt! Visningsveckan i Kolmården med hela 14 olika visningar för olika grupper (däribland massmedia, importörer, leverantörer, personal o s v). Bilden \isar sjalva avtäckningen i konferenslokalen på Vildmarksholellet i Kolmården.